Senat

Ustawa ograniczająca marnowanie żywności przez placówki handlowe zatrzymała się na etapie senackim. Nie zanosi się na szybką zmianę, ponieważ  ma ona wiele nieścisłości. 

Senat bez żadnych poprawek zagłosował za nowelizacją ustawy o akcyzie. Oznacza to, że e-papierosy i tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe będą opodatkowane od 2019 r. 

Trwają senackie prace nad ustawą o zapobieganiu marnowania żywności. Wedle jej zapisów organizacje handlowe chcąc uniknąć kar, będą musiały zawierać umowy z organizacjami pożytku publicznego. Niesprzedana w sklepie żywność ma trafić do potrzebujących, a nie na śmietnik. 

Senatorowie wprowadzili poprawki do ustawy ograniczającej sprzedaż alkoholu. Dotyczą one m.in. limitu udzielania przez gminy zezwoleń na jego sprzedaż. Za wprowadzeniem zmian opowiedziało się 62 senatorów, 5 było przeciwnych, reszta wstrzymała się od głosu. 

Kilka dni temu senatorowie starali się uszczelnić ustawę dotyczącą zakazu handlu w niedziele i święta. Ich proponowane poprawki dotyczyły m.in. placówek gastronomicznych oraz powierzchni stacji benzynowych, które mogą być otwarte. Część z nich została jednak zawetowana.

Podczas trwania prac nad ustawą ograniczającą handel w niedziele i święta senatorowie wprowadzili szereg poprawek, które mają doprecyzować wcześniejsze zapisy. 

W ostatnim czasie władze ugięły się pod presją środowiska bankowego i odroczyły wejście split payment w życie. Zamiast planowanego 1 kwietnia, zacznie on obowiązywać 1 lipca. Senatorowie nie zgodzili się jednak na propozycje zaproponowane przez przedsiębiorców.

Senat pracuje nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która ma określić zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców.

X

Przeczytaj również