rynek pracy

Portal Pracuj.pl opublikował najnowszą edycję raportu „Rynek Pracy Specjalistów”. W I półroczu 2019 r. najczęściej poszukiwano specjalistów od handlu i sprzedaży (29% ofert i 86 993 ogłoszenia). Chętnie rekrutowały także firmy zajmujące się produkcją FMCG.

Średni czas pracy brand managera w jednej firmie to 2 lata. Po upływie tego czasu zmienia on pracodawcę, co motywowane jest przede wszystkim wyższym wynagrodzeniem.  Takie wnioski płyną z analizy raportu „Brand Managerowie w branży FMCG”, przygotowanego przez HRK FMCG.

Niemal 90% Polaków jest spokojnych o swoje miejsce zatrudnienia, a 6 na 10 oczekuje dalszych podwyżek w nadchodzących miesiącach. Takie nastroje nie powinny dziwić, w warunkach historycznie niskich poziomów bezrobocia  i rekordowego popytu na pracowników. Obecnie ponad 45% firm planuje rekrutacje, co jest najwyższym wynikiem od 5 lat – wynika z najnowszej, dziesiątej już edycji „Barometru Rynku Pracy” przygotowanego przez Work Service.

Już od ponad roku niemal co druga firma w Polsce deklaruje trudności z pozyskiwaniem pracowników. Wśród powodów takiej sytuacji przedsiębiorcy wskazują głównie na braki kandydatów, zbyt wygórowane oczekiwania finansowe i niewystarczające kompetencje u osób aplikujących – to wnioski z najnowszej edycji raportu Work Service „Barometr Rynku Pracy X”.

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w lipcu drugi miesiąc z rzędu nieznacznie wzrósł po majowej korekcie. Wzrosty te były jednak symboliczne i obecnie można mówić o stabilizacji na rynku internetowych ofert pracy.

Problem ze znalezieniem pracowników zgłasza więcej pracodawców niż kiedykolwiek wcześniej. 45% przebadanych firm deklaruje, że nie może znaleźć pracowników dysponujących poszukiwanymi umiejętnościami. W przypadku dużych organizacji odsetek ten jest jeszcze wyższy — w 2018 r. problem niedoboru talentów zakomunikowało 67% z nich – wynika z kolejnej edycji badania Manpower Group „Niedobór Talentów”.

Praca w sieciach handlowych staje się atrakcyjną alternatywą dla studentów i osób z wyższym wykształceniem, jak pokazuje ostatnie badanie „Pracodawca roku 2017”. Możliwości rozwoju kariery zawodowej, wysokie zarobki, to nie są jedyne zalety, które doceniają potencjalni pracownicy. Wśród atutów pracodawcy wskazywano styl i atmosferę pracy oraz możliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia.

W Polsce brakuje pracowników, dlatego pracodawcy chętnie zatrudniają obcokrajowców – przede wszystkim z Ukrainy. Tylko w ubiegłym roku przyznano cudzoziemcom 6,5 razy tyle pozwoleń na pracę, co w 2010 r. Zdecydowana większość Polaków nie postrzega ich jako zagrożenia dla swoich miejsc pracy.

Ponad 40% firm planuje rekrutacje w nadchodzącym kwartale. Dlatego nie powinno dziwić, że ponad 84% Polaków jest spokojnych o swoje miejsce zatrudnienia, a rekordowa pula 61,5% pracowników oczekuje w nadchodzących miesiącach podniesienia poziomu wynagrodzeń – wynika z najnowszej edycji „Barometru Rynku Pracy” przygotowanego przez Work Service S.A.

Mniejszy spadek stopy bezrobocia i dojście do poziomów poniżej 6 proc., szybsza dynamika wzrostu średnich płac czy zmodyfikowane zasady imigracji – to główne elementy, które zdaniem ekspertów Work Service będą kształtować polski rynek pracy w najbliższym roku. 

Strony

X