produkcja ryb

W tym roku pogoda nie była łaskawa dla hodowców karpi. Podaż zmniejszyła się, a ryby są mniejsze niż przed rokiem. Spowodowało to wzrost cen i spadek opłacalności hodowli.

X