prawo przedsiębiorcy

W pierwszej połowie roku weszło w życie 5 ustaw dotyczących działalności gospodarczej, składających się na tak zwaną Konstytucję Biznesu. Ich celem jest przede wszystkim zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności w Polsce. Co one zmieniły w funkcjonowaniu przedsiębiorstw?

X