PPHU Specjał

Zgłoszenie dotyczy zamiaru nabycia przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Specjał z siedzibą w Warszawie części mienia Firmy Handlowo-Usługowej AR-JA-GO z siedzibą w Kaliszu – czytamy w opisie koncentracji, który wpłynął do UOKiK.

Od stycznia 2019 r. Remigiusz Czernecki objął funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Handlowego w PPHU Specjał i odpowiedzialny będzie za działalność operacyjną, rozwój oraz strategię hurtową grupy.

X

Przeczytaj również