PKB

Mniejszy spadek stopy bezrobocia i dojście do poziomów poniżej 6 proc., szybsza dynamika wzrostu średnich płac czy zmodyfikowane zasady imigracji – to główne elementy, które zdaniem ekspertów Work Service będą kształtować polski rynek pracy w najbliższym roku. 

Według nowej europejskiej metodologii ESA2010 oraz po uwzględnieniu czarnej strefy w minionym roku polski PKB wzrósł o 1,7% wobec dynamiki na poziomie 1,6% wyliczonych według poprzedniej metodologii - podał w poniedziałek GUS.

Produkt Krajowy Brutto w drugim kwartale 2014 roku wzrósł o 3,3 proc. rok do roku w porównaniu ze wzrostem o 3,4 proc. rdr w pierwszym kwartale - wynika z piątkowego komunikatu GUS.

Gospodarka światowa bardzo stopniowo poprawia tempo wzrostu utracone podczas fali drugiego kryzysu lat 2010-2011. W wysoko rozwiniętych krajach UE widać lepszą sytuację gospodarczą, ale ciągle ożywienie jest anemiczne i niepewne - podaje BIEC.

Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 2,7% r/r w IV kw. 2013 r. wobec 1,9% wzrostu w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim (eksperymentalnym) szacunku tych danych.

Data wydarzenia: 
2014-01-30

Wzrost PKB w całym 2013 r. wyniósł 1,6%, po wzroście o 1,9% w 2012 r. - poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny we wstępnym szacunku. Z danych GUS wynika, że w 2013 r. popyt krajowy spadł o 0,2%, zaś inwestycje spadły o 0,4%.

X