PIP

Od momentu wejścia w życie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta inspektorzy pracy z własnej inicjatywy lub w związku ze zgłoszeniami na telefony dyżurne w Okręgowych Inspektoratach Pracy – przeprowadzili ponad 9,9 tys. kontroli placówek handlowych, które były otwarte w dni objęte zakazem handlu.

Ponad 8,3 tys. skontrolowanych placówek i tylko w 7 procentach przypadków sklepy zostały otwarte wbrew prawu. Tak wynika z danych przedstawionych przez Państwową Inspekcję Pracy.

W drugą niedzielę objętą przepisami ograniczającymi handel, 18 marca, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy skontrolowali ok. 2 tys. sklepów – poinformował Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy. Dodał, że na telefoniczną infolinię wpłynęło 416 zgłoszeń dotyczących łamania nowych przepisów.

W Warszawie odbyła się konferencja prasowa, na której Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy i Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej przedstawili wstępne dane dotyczące funkcjonowania przepisów ograniczających handel w niedzielę.

Związek Zawodowy Pracowników PIP skierował do Głównego Inspektora Pracy pismo, w którym przedstawiono stanowisko dotyczące pracy w niedziele. Wynika z niego, że kontrole przeprowadzane w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w niedziele naruszają przepisy o czasie pracy inspektorów.

Państwowa Inspekcja Pracy będzie miała więcej obowiązków po wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele. Zapowiadano wzmożone kontrole związane z przestrzeganiem nowego prawa. Może jednak zabraknąć na nie pieniędzy.

Wzmożone kontrole w sektorze handlowym planuje w 2018 roku Państwowa Inspekcja Pracy. Pojawiają się głosy, że kontrola ma być jedną z większych od dziesięciu lat. 

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę dotyczącą oświadczeń składanych przez pracowników Auchan w sprawie 500+. Kontrola PIP wskazała, że „ nie było ani jednego przypadku wymuszenia złożenia oświadczenia o pobieraniu pieniędzy z programu 500+ pod groźbą zwolnienia z pracy”. 

Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy mają zostać poszerzone o kontrolę wykazów stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Propozycje resortu pracy pozytywnie oceniają związki zawodowe. Przeciwko zmianom opowiadają się natomiast organizacje zrzeszające pracodawców.

X

Przeczytaj również