PH Waldi

Do UOKiK wpłynął wniosek dotyczący przejęcia przez spółkę  Delko z siedzibą w Śremie kontroli nad  Przedsiębiorstwem Handlowym WALDI z siedzibą w Komornikach. Koncentracja ma nastąpić w ramach jednej transakcji polegającej na nabyciu 100% udziałów w spółce PH WALDI.

X

Przeczytaj również