KRS

Dzisiaj wchodzi w życie część przepisów z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te mają usprawnić procedurę rejestrową i umożliwić łatwiejszy dostęp do danych. Przewidują także pełną informatyzację systemu w 2020 r.

Przedsiębiorcy mają czas do końca czerwca, by dopełnić zaległych obowiązków rejestrowych. Nowelizacja, która obowiązuje od stycznia, dała sądom rejestrowym możliwość wykreślania z KRS podmiotów, które ich nie wypełniają, np. nie składając sprawozdań finansowych. Procedura może być wszczęta bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a mienie podmiotu w takich przypadkach przejmie Skarb Państwa.

Niemal połowa przedsiębiorstw zobligowanych do składania sprawozdań w Krajowym Rejestrze Sądowym lekceważy ten obowiązek – podaje Puls Biznesu.

Resort sprawiedliwości przedstawił kolejną wersję projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz niektórych innych ustaw. 

X

Przeczytaj również