koniunktura w handlu

W sierpniu 2019 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na poziomie dodatnim, w niewielkim stopniu wyższym od sygnalizowanego przed miesiącem – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się na poziomie plus 5,1 (przed miesiącem plus 7). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,7% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 10,6% (miesiąc wcześniej odpowiednio 16,9% i 10%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się na poziomie plus 2,5 (przed miesiącem plus 4,7). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,2% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,9% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 15,2% i 10,5%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 8,5 (przed miesiącem plus 7,5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18,4% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 9,9% (miesiąc wcześniej odpowiednio 17,9% i 10,4%) – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 4,7 (przed miesiącem plus 6,3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,6% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 16,8% i 10,6%) – informuje Główny Urząd Statystyczny. 

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 6,3 (przed miesiącem plus 5,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,8% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 10,6% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 16,1% i 11%).

Foto: Eurocash

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 7,5 (przed miesiącem plus 7,3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,9% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 10,4% (miesiąc wcześniej odpowiednio 17,4% i 10,1%).

W kwietniu 2019 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, choć nieznacznie niższym od prezentowanego w marcu br. – ocenia Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 5,2 (przed miesiącem plus 3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,1% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 15,4% i 12,4%) – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w marcu 2019 r. kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w lutym 2019 r., ale niższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Strony

X