koniunktura w handlu

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 6,3 (przed miesiącem plus 5,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,8% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 10,6% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 16,1% i 11%).

Foto: Eurocash

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 7,5 (przed miesiącem plus 7,3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,9% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 10,4% (miesiąc wcześniej odpowiednio 17,4% i 10,1%).

W kwietniu 2019 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, choć nieznacznie niższym od prezentowanego w marcu br. – ocenia Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 5,2 (przed miesiącem plus 3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,1% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 15,4% i 12,4%) – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w marcu 2019 r. kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w lutym 2019 r., ale niższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 5,9 (przed miesiącem plus 5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,2% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 10,3% (miesiąc wcześniej odpowiednio 16,5% i 11,6%). Oceny sprzedaży są mniej optymistyczne niż w styczniu ¬– wynika z danych GUS.

Bieżąca sprzedaż w handlu detalicznym oceniana jest korzystnie, ale ostrożniej niż w ostatnich dwóch miesiącach. W handlu hurtowym oceny sprzedaży są optymistyczne, choć najostrożniejsze od marca 2017 r. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Pogorszenie koniunktury w handlu. Ogólny wskaźnik koniunktury jest niższy  niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, lecz wyższy od średniej dla tego okresu z ostatnich 10 lat koniunktury w handlu – wynika z danych zebranych przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

W handlu detalicznym odnotowano w październiku poprawę koniunktury w stosunku do września. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku hurtu, tutaj nastąpił spadek. Ogólny wskaźnik koniunktury utrzymuje się jednak na plusie. Największymi problemami dla przedsiębiorców są rosnące koszty zatrudnienia oraz duża konkurencja na rynku – informuje GUS.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w październiku 2018 r. wynosi 105,6 i kształtuje się na poziomie nieznacznie wyższym wobec notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Strony

X