Instytut Monitorowania Mediów

Instytut Monitorowania Mediów (IMM) zbadał wydatki reklamowe branży handlowej w maju 2019 r. Branża ta ogółem przeznaczyła ponad 467,5 mln zł na reklamę w mediach tradycyjnych.

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe w pierwszym kwartale 2019 r. w wybranych branżach: farmaceutycznej, handlowej, finansowej, telekomunikacyjnej i motoryzacyjnej. Handel przeznaczył w tym czasie na promocję w mediach 910, 7 mln zł.

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe w lutym 2019 r. w wybranych branżach: farmaceutycznej, handlowej, finansowej, telekomunikacyjnej i motoryzacyjnej. Branża handlowa wydała 255,1 mln zł.

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe  w styczniu 2019 r. w wybranych branżach: farmaceutycznej, handlowej, finansowej, telekomunikacyjnej i motoryzacyjnej. Branża handlowa wydała na promocję medialną w analizowanym okresie ponad 240 mln zł.

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe w 2018 r. w wybranych branżach: farmaceutycznej, handlowej, finansowej, telekomunikacyjnej i motoryzacyjnej. Branża handlowa w minionym roku wydała łącznie 4,2 mld zł na reklamy.

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe  w okresie przedświątecznym: od 1 listopada do 15 grudnia 2018 r. w wybranych branżach: farmaceutycznej, handlowej, finansowej, telekomunikacyjnej i motoryzacyjnej. Branża handlowa była najbardziej aktywna w przedświątecznym okresie, ogółem na reklamę wydano ponad 712 mln zł.

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe we wrześniu 2018 roku w wybranych branżach: farmaceutycznej, handlowej, finansowej, telekomunikacyjnej i motoryzacyjnej. Po raz kolejny branża handlowa odnotowała największe wydatki.

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe w sierpniu 2018 r. w wybranych branżach: farmaceutycznej, handlowej, finansowej, telekomunikacyjnej i motoryzacyjnej. Po raz kolejny branża handlowa odnotowała najwyższe wydatki przeznaczone na reklamę.

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe  w lipcu 2018 r. w wybranych branżach: farmaceutycznej, handlowej, finansowej, telekomunikacyjnej i motoryzacyjnej. Branża handlowa utrzymuje się na pierwszym miejscu z niezmienionym wynikiem, natomiast dogoniła ją branża farmaceutyczna.

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe w czerwcu 2018 roku w wybranych branżach: farmaceutycznej, handlowej, finansowej, telekomunikacyjnej i motoryzacyjnej. Branża handlowa utrzymuje się na pierwszym miejscu z niezmienionym wynikiem, natomiast zmniejszyły się znacznie budżety motoryzacji i farmacji.

Strony

X