handel hurtowy

W grudniu 2019 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtował się na poziomie plus 0,3 (plus 2,5 w listopadzie 2019 r.). Poprawę koniunktury sygnalizowało 13,3% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 13,1% (miesiąc wcześniej odpowiednio 14,7% i 12,2%). Pozostałe podmioty uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 2,5 (analogicznie jak w październiku). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,7% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 12,2% (miesiąc wcześniej odpowiednio 14,5% i 11,9%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Foto: Eurocash

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 2,5 (przed miesiącem plus 5,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,5% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,9% (miesiąc wcześniej odpowiednio 16% i 10,9%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 5,1 (przed miesiącem plus 7,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 10,9% (miesiąc wcześniej odpowiednio 16,8% i 9,6%) – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 7,2 (przed miesiącem plus 5,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,8% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 9,6% (miesiąc wcześniej odpowiednio 15,7% i 10,6%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się na poziomie plus 5,1 (przed miesiącem plus 7). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,7% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 10,6% (miesiąc wcześniej odpowiednio 16,9% i 10%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się na poziomie plus 7 (przed miesiącem plus 8,5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,9% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 10% (miesiąc wcześniej odpowiednio 18,4% i 9,9%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 7,3 (przed miesiącem plus 5,9). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,4% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 10,1% (miesiąc wcześniej odpowiednio 16,2% i 10,3%) – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 5,9 (przed miesiącem plus 5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,2% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 10,3% (miesiąc wcześniej odpowiednio 16,5% i 11,6%). Oceny sprzedaży są mniej optymistyczne niż w styczniu ¬– wynika z danych GUS.

Katarzyna Kosel objęła stanowisko Dyrektora Pionu Personalnego i Członka Zarządu w MAKRO Polska. Będzie odpowiadać za politykę personalną ogólnopolskiej sieci hurtowni.

Strony

X

Przeczytaj również