handel detaliczny

Foto: Auchan

W grudniu ub.r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtował się na poziomie plus 0,6 (w listopadzie 2019 r. plus 3,6). Poprawę koniunktury sygnalizowało 14,4% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 13,8% (w listopadzie ub.r. odpowiednio 15,3% i 11,7%) – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Sprzedaż detaliczna  w cenach stałych w listopadzie 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,2% (wobec wzrostu o 6,9% w listopadzie 2018 r.). W porównaniu z październikiem 2019 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 2,4% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 3,6 (przed miesiącem plus 2,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,3% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,7% (w październiku odpowiednio 15,2% i 12,4%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 3 (przed miesiącem plus 3,6). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,4% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,5% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 14,7% i 11,2%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 3,6 (przed miesiącem plus 2,5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,7% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,2% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 14,2% i 11,9%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się na poziomie plus 2,5 (przed miesiącem plus 4,7). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,2% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,9% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 15,2% i 10,5%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się na poziomie plus 4,7 (podobnie jak przed miesiącem). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,2% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 10,5% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 15,6% i 11%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 3 (przed miesiącem plus 1,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,4% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 12,4% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 14,8% i 13,1%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie ­– informuje GUS.

12,4 mld zł – tyle w trzecim kwartale 2018 r. wydali w Polsce cudzoziemcy. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, największe zakupy robią u nas Ukraińcy, jednak ostatecznie to Niemcy zostawiają najwięcej.

Systemy informatyczne i nowoczesne technologie są fundamentem strategii omnichannel. Bez nich jej budowanie, wdrożenie, a następnie realizacja są niemożliwe. Dlatego, aby taktyka wielokanałowego kontaktu z klientem zakończyła się sukcesem, niezbędne jest zastosowanie takich rozwiązań, jak analityka biznesowa czy automatyzacja procesów.

Strony

X