GPW

Konsorcjum Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zamierza uruchomić Platformę Żywnościową na przełomie II i III kwartału przyszłego roku. Celem platformy jest osiągnięcie wartości biznesowo-ekonomicznej – koncentracji podaży, obrotu dużymi, jednolitymi partiami towaru, przy objęciu jak największej grupy uczestników.

Colian Holding skupił 5 mln akcji własnych, uprawniających do 2,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusze Colian Holding 30 lipca br. zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Grupa Maspex będąca jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej firm w segmencie produktów spożywczych, zamierza zadebiutować na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Firma nie informuje jednak kiedy miałoby to nastąpić.

AllumaInvest, Ziołopex, Barbara Kolańska, Jan Kolański, Colian Holding oraz IPOPEMA 21 FIZAN, w związku z przekroczeniem 66% ogólnej liczby głosów w spółce Colian Holding S.A., wezwały do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Colian Holding.

W czwartek rozpoczęto przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji Emperia Holding w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez litewskiego inwestora Maxima Grupė. Zapisy będą przyjmowane do 21 lutego 2018 r. Zarząd Emperia Holding w ogłoszonym stanowisku uznał, że wezwanie jest zgodne z interesem spółki i jej pracowników, a cena proponowana w wezwaniu odpowiada wartości  spółki.

Dino Polska S.A. przeprowadzi pierwszą ofertę publiczną i wprowadzi swoje akcje na Giełdę Papierów Wartościowych. Decyzja co do terminu przeprowadzenia oferty będzie uzależniona od sytuacji na rynku. 

X