Główny Urząd Statystyczny

W lipcu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,5%  w stosunku rocznym i wyniosło 6231,1 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,2% rok do roku i wyniosło 4825,02 zł.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu osiągnęła wynik 5,9%. Liczba bezrobotnych kształtuje się z kolei na poziomie 967,9 tys. Główny Urząd Statystyczny przedstawił także dane dla województw.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, opisujący aktualne tendencje konsumpcji indywidualnej, okazał się niższy o 0,9 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 5,2. W porównaniu do lipca 2017 r. obecna jego wartość jest wyższa o 1,2 p. proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny wzrosły o 2%. Wskaźnik inflacji w II kwartale 2018 r. w stosunku do I kwartału 2018 r. wyniósł 100,5, co oznacza wzrost cen o 0,5%.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku GUS w czerwcu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1%, a w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosły o 1,9%.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w końcu maja br. wyniosła 6,1 proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła do 1002,2 tys. osób. Urząd opublikował także szczegółowe dane dla regionów.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju br. była wyższa niż przed rokiem o 6,1% (wobec wzrostu o 7,4 proc. w maju ub. roku). W porównaniu z kwietniem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 2,2 proc.

W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7% rok do roku i wyniosło 6210,2 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7% w stosunku rocznym i wyniosło 4696,59 zł – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące stopy bezrobocia rejestrowanego w kwietniu. Odnotowano spadek o 0,3 proc. w stosunku do marca bieżącego roku. Wyszczególniono także dane dla każdego z województw.

Sprzedaż detaliczna  w kwietniu br. była wyższa niż przed rokiem o 4,0% (wobec wzrostu o 6,7% w kwietniu 2017 r.). Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej było niższe niż w poprzednich  miesiącach 2018 r. W porównaniu z marcem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 5,9%.

Strony

X

Przeczytaj również