Główny Urząd Statystyczny

Szacuje się, że zbiory zbóż ogółem są o ok. 16% mniejsze od ubiegłorocznych i wynoszą ok. 26,8 mln ton – poinformował Główny Urząd Statystyczny, w wynikowym szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 r.

W 2017 r. dostawy większości badanych towarów żywnościowych były wyższe niż przed rokiem – to główny wniosek płynący z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych dotyczących dostaw żywności na krajowy rynek w 2017 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował szczegółowe dane dotyczące spożycia poszczególnych artykułów spożywczych na 1 Polaka w 2017 r. W ubiegłym roku spożycie na 1 mieszkańca większości badanych artykułów żywnościowych było niższe niż w poprzednim roku. W ostatnich latach systematycznie spada spożycie przetworów z ziarna zbóż oraz ziemniaków.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w sierpniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie, a w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 2% – podał Główny Urząd Statystyczny.

W lipcu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,5%  w stosunku rocznym i wyniosło 6231,1 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,2% rok do roku i wyniosło 4825,02 zł.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu osiągnęła wynik 5,9%. Liczba bezrobotnych kształtuje się z kolei na poziomie 967,9 tys. Główny Urząd Statystyczny przedstawił także dane dla województw.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, opisujący aktualne tendencje konsumpcji indywidualnej, okazał się niższy o 0,9 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 5,2. W porównaniu do lipca 2017 r. obecna jego wartość jest wyższa o 1,2 p. proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny wzrosły o 2%. Wskaźnik inflacji w II kwartale 2018 r. w stosunku do I kwartału 2018 r. wyniósł 100,5, co oznacza wzrost cen o 0,5%.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku GUS w czerwcu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1%, a w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosły o 1,9%.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w końcu maja br. wyniosła 6,1 proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła do 1002,2 tys. osób. Urząd opublikował także szczegółowe dane dla regionów.

Strony

X