FC Pszczółka

Paweł Budynek został członkiem zarządu i wiceprezesem Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. w Lublinie. W ramach swojej funkcji będzie odpowiadał za sprawy finansowe firmy.

Fabryka Cukierków „Pszczółka” podpisała umowę na dostawę dużej partii słodyczy z dystrybutorem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Realizacja kontraktu oznacza potrojenie eksportu i podwojenie całości obrotów spółki. Jeszcze w styczniu 2019 r. do Dubaju trafią pierwsze cukierki, które będzie można kupić w największej sieci supermarketów.

Robert Rudnicki został nowym prezesem zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” w Lublinie. Jego kandydatura została uznana za najlepszą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego ogłoszonego przez Radę Nadzorczą Spółki.

Decyzją Rady Nadzorczej Fabryki Cukierków „Pszczółka” z dnia 23 lipca 2018 r. Robertowi Rudnickiemu powierzono pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.

Klub Odpowiedzialnego Biznesu obchodzący swoje pięciolecie zorganizował debatę poświęconą społecznej odpowiedzialności biznesu – „CSR z trzech perspektyw: dla firmy, dla organizacji, dla regionu”. W dyskusji nad potrzebą brania pod uwagę potrzeb lokalnych społeczności w biznesowych strategiach wzięli także udział przedstawiciele m.in. Fabryki Cukierków „Pszczółka” czy IKEA Lublin.

X