etykiety

W senacie przygotowano projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Producenci będą musieli umieszczać na etykietach swoich wyrobów informację o szkodliwości picia alkoholu przez kobiety ciężarne oraz matki karmiące.

W tym roku Żywiec Zdrój świętuje 10. edycję programu „Po stronie natury”. Z tej okazji firma stworzyła jubileuszową edycję etykiet, zdobionych unikalnymi akwarelami. Każda z nich zainspirowana została pięknem miejsc, w których zrealizowane zostały działania programu.

Informacje zawarte na etykietach karm dla zwierząt w Europie reguluje prawo. Wydany przez Europejską Federację Przemysłu Żywieniowego Zwierząt Domowych (FEDIAF) „Kodeks dobrej praktyki znakowania karmy dla zwierząt” określa, jakie informacje muszą znaleźć się na opakowaniu oraz co one oznaczają. 

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało zmiany w rozporządzeniu dotyczącym oznaczania produktów rolnych, żeby zapobiec praktyce sprzedawania zagranicznych ziemniaków jako polskie. Do konsultacji społecznych trafił także projekt zmiany rozporządzenia określającego szczegółowe wymogi jakościowe dla ziemniaków – zmiana ta ma z kolei określić, czym są młode ziemniaki.

Producenci wyrobów alkoholowych mają rok na przygotowanie wspólnego dla całej UE systemu etykietowania swoich wyrobów. Etykiety mają informować konsumentów o składzie i wartościach odżywczych dostępnych w sprzedaży wyrobów. 

„Klienci wybierając artykuły spożywcze nie czytają etykiet” – informuje Instytut Żywności i Żywienia zachęcając przy tym konsumentów do zmiany przyzwyczajeń.

Od grudnia wchodzi w życie w całej Unii Europejskiej rozporządzenie z 2011 r., regulujące m.in. kwestię etykiet na towarach – informuje Dziennik Polski. Teraz staną się one czytelne i zawierać będą pełną informację o produkcie, jego składzie, wartości odżywczej, alergenach i kraju pochodzenia.

X

Przeczytaj również