Advertisement

Coca-Cola Hellenic

W sezonie letnim właściwa ekspozycja napojów bezalkoholowych decyduje o wynikach sprzedaży. Badania pokazują, że w sklepach samoobsługowych aż 82% napojów sprzedaje się z półki (Sonar 2013).  Akademia Eurocash razem z Coca-Colą Hellenic, wykorzystując wiedzę i doświadczenie swoich ekspertów, opracowała zasady optymalnego ustawienia napojów bezalkoholowych. 

X