The Coca-Cola Company

1 lipca Lana Popović obejmie stanowisko dyrektor generalnej The Coca-Cola Company w Polsce i krajach bałtyckich. Będzie odpowiedzialna za strategię firmy, innowacje, marketing i komunikację oraz za współpracę z partnerem biznesowym Coca-Cola HBC, będącym rozlewcą i dystrybutorem produktów Coca-Cola na wszystkich czterech rynkach. 

Od sierpnia amerykańska Coca-Cola Company, jeden z największych reklamodawców na rynku rosyjskim, z rocznym budżetem w wysokości ponad 51 mln euro, wycofała reklamę z czterech rosyjskich, federalnych kanałów telewizyjnych.

Spółki The Coca-Cola Company i Green Mountain Coffee Roasters, Inc. ogłosiły dzisiaj zawarcie 10-letniej umowy w celu współpracy ukierunkowanej na opracowanie i wprowadzenie światowej oferty The Coca-Cola Company do domowego systemu do napojów Keurig Cold™ firmy GMCR.

X