badanie struktury wynagrodzeń

W sektorze publicznym pracuje około 2,5 mln osób, natomiast w prywatnym 5,6 mln. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy stanowili łącznie 935,8 tys. osób, niemal 800 tys. z nich zatrudniono w sektorze prywatnym.

Według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny przeciętny Polak zarobił w październiku tego roku ponad 4,5 tys. zł brutto. Wartość ta regularnie podnosi się w ujęciu miesięcznym, jednak zupełnie inaczej wyglądają dane zawarte w badaniu struktury wynagrodzeń. Wynika z niego, że najczęściej Polacy zarabiają mniej niż połowę średniej krajowej.

X