Jesteś tutaj

Ulga na start

Początkujący przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej. Tzw. ulga na start będzie niezależna od obecnej ulgi (tzw. mały ZUS), która ma być wciąż dostępna w trakcie kolejnych 24 miesięcy. Ulga na start będzie szczególnym rodzajem korzyści i zachęty dla przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą oraz tych rozpoczynających ją ponownie po upływie dłuższego czasu (minimum 60 miesięcy). Ulga będzie przysługiwać osobom fizycznym. Jednocześnie wprowadzony zostanie mechanizm uniemożliwiający skorzystanie z ulgi w sytuacji, gdy dana osoba pracuje dla danego pracodawcy, a potem – już jako przedsiębiorca – wykonuje zbliżone prace dla tego samego pracodawcy. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 marca 2018 r.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Odroczenie terminu płatności jest jedną z prawnych form pomocy w spłacie należnych składek udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek płatnika składek. Polega ono na możliwości uregulowania składek w dłuższym okresie czasu, ustalonym z Zakładem, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji.

W polskim systemie prawnym powinna być zawarta zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy – twierdzi Ministerstwo Rozwoju, które zaproponowało dodanie takiej zasady do nowego Prawa przedsiębiorców. Ustawa zastępująca ustawę o swobodzie działalności gospodarczej wejdzie w życie prawdopodobnie z początkiem marca 2018 r.

X