Jesteś tutaj

Prawo

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektem ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Ustawa dostosuje polskie prawo do unijnej dyrektywy. Nowe regulacje, zakładające nałożenie na instytucje publiczne obowiązku odbioru – przesłanych w formie elektronicznej – faktur od dostawców, mają wejść w życie w styczniu 2018 r. 

Sejmowa komisja ds. petycji postuluje zmiany dotyczące kolejności spłaty długów. W efekcie odsetki nie byłyby już prawie zawsze ściągane przed główną sumą zadłużenia. Jak oceniają eksperci, odpowiednia nowelizacja może w ten sposób uchronić część dłużników przed ryzykiem popadnięcia w tzw. spiralę długów.

Polskie prawo zostanie dostosowane do nowych rozwiązań unijnych, które określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (rozporządzenie eIDAS). Nowe przepisy mają wejść w życie w całej Unii Europejskiej już z początkiem lipca br. 

15 kwietnia 2016 r. weszły w życie kontrowersyjne zmiany dotyczące kodeksu postępowania karnego. Pozwalają one na szersze stosowanie tymczasowego aresztowania. Decyzja w tym przypadku może zostać podjęta w oparciu o zeznania niejawne dla oskarżonego oraz jego adwokata.

18 stycznia 2016 r. weszła w życie nowa ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Upraszcza ona procedury administracyjne dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych i świadczenia usług transgranicznych w zawodach regulowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w celu ułatwienia mobilności specjalistów.

Z początkiem maja 2016 r. obowiązywać zacznie nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pracodawcy będą musieli liczyć się z dodatkowymi obowiązkami, w tym dotyczącymi przeprowadzania kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy. 

Co do zasady rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Podatnik jednak może przy spełnieniu określonych warunków przyjąć inny rok podatkowy, który będzie trwał 12 kolejnych miesięcy. Nowym rokiem podatkowym będzie okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres pierwszego roku podatkowego po zmianie może trwać od 12 do 23 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe maksymalne limity roczne wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Limity te zostały podniesione i wynoszą odpowiednio 12 165 zł oraz 4866 zł. 

W 2016 r. Państwowa Inspekcja Pracy zamierza przeprowadzić aż 80 tys. kontroli. Inspektorzy mają skoncentrować się m.in. na kwestiach związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych oraz przestrzeganiu zmienionych w 2016 r. regulacji w sprawie umów terminowych. Ważna ma być także ocena skali naruszania art. 231 Kodeksu pracy przy stosowaniu outsourcingu pracowniczego.

 

Od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty zniknęły dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można stosować do końca 2017 r.

Strony

X