Jesteś tutaj

Czego potrzebują klienci?

Potrzeby i oczekiwania konsumentów podlegają ciągłym przemianom. Źródłem tych zmian jest zarówno otoczenie i sytuacja ekonomiczna, w jakiej znajdują się konsumenci. Dodatkowo do zmian w obszarze potrzeb konsumentów przyczynia się sytuacja społeczno-demograficzna oraz rozwój nowych technologii.

Nastroje konsumentów związane z ich sytuacją finansową, czy też pozycją na rynku pracy, sukcesywnie się poprawiają – Polacy są znacznie powyżej średniej dla Europy (według Nielsen Consumer Confidence Index wskaźnik nastrojów konsumentów w Polsce dla Q3’2017 wyniósł 104 vs 87 w Europie). Konsumenci (w szczególności ci z dużych aglomeracji) coraz częściej cenią sobie wygodę i wysoko cenią swój czas wolny – są w stanie więcej zapłacić za produkty, które ułatwią i usprawnią im codzienne zadania i oszczędzą czas. Wszyscy natomiast, niezależnie od dochodów, oczekują od sklepów szerokiego asortymentu i wygody dokonywania zakupów.

Dynamiczne zmiany obserwujemy wśród konsumentów o niskim dochodzie, w opinii Nielsena to oni stają się coraz częściej największym wyzwaniem dla producentów i sieci handlowych. Konsumenci o najniższym dochodzie (do 10 000 USD na gospodarstwo w skali roku) znacznie częściej niż miało to miejsce 2-3 lata temu deklarują, że ich pozycja na rynku pracy jest dobra lub bardzo dobra. Poprawiająca się sytuacja finansowa konsumentów o niższych dochodach przekłada się na wzrost oszczędności oraz wydatków na kategorie niebędące dobrami pierwszej potrzeby (głównie odzież i rozrywka poza domem, w tym wychodzenie do restauracji lub barów). Blisko co trzeci konsument o niskim dochodzie deklaruje, że nadwyżkę, jaka mu zostaje z codziennych wydatków, lokuje jako oszczędności. Również wzrost wskazań na częstsze oszczędzanie deklarują konsumenci o średnim i wysokim dochodzie, co jest potwierdzeniem poprawiającej się sytuacji finansowej.

Konsumenci najczęściej starają się zaoszczędzić na ograniczaniu wydatków na rozrywkę poza domem – odsetek konsumentów wybierających tę formę oszczędności nie zmienił się przez ostatnie 4 lata. Z roku na rok spada natomiast liczba osób wśród najmniej zamożnych, które chcą oszczędzać na ubraniach oraz wybierają tańsze produkty spożywcze. Co więcej, tylko 15% konsumentów o niskim dochodzie spośród tych, którzy oszczędzają na jedzeniu deklaruje, że pozostałoby przy oszczędzaniu na produktach spożywczych (wybierając tańsze marki) gdyby ich sytuacja finansowa poprawiła się w przyszłości – a wiemy z wcześniejszej analizy deklaracji, że prognozy są optymistyczne.

Dla osób o mniej zasobnym portfelu temat produktów spożywczych i kosmetycznych jest niezwykle istotny, ponieważ w niektórych przypadkach nawet blisko połowa ich dochodu jest przeznaczana właśnie na dobra szybko zbywalne. Dodatkowo jest to zdecydowanie wyższy odsetek niż wśród osób o wysokich dochodach. Konsumenci mniej zasobni częściej decydują się na większe zakupy (raz albo dwa razy w miesiącu robią duże zakupy).

Wraz ze wzrostem dochodu rośnie częstotliwość dokonywania zakupów – ¾ konsumentów o dużym dochodzie zakupy główne robi co tydzień. Regularne zakupy uzupełniające dokonywane są codziennie przez 8 na 10 osób spośród konsumentów najbardziej zamożnych, bądź też 2-3 razy w tygodniu. Dla porównania 56% konsumentów o najniższym dochodzie dokonuje równie często zakupów uzupełniających. Jest to niewątpliwie wyzwanie dla sieci handlowych, aby przyciągnąć do siebie mniej zasobnych konsumentów na regularne zakupy – konsumenci ci są również bardziej podatni na działanie promocji i są w stanie zmienić sklep, aby kupić coś taniej. Z drugiej strony duża część konsumentów o niskim dochodzie dba, o jakość kupowanych produktów i deklaruje, że godzi się z wyższą ceną. Na porównywalnym poziomie do konsumentów o wysokim dochodzie, konsumenci mniej zamożni deklarują, że ważna jest dla nich jakość obsługi w sklepie, co tylko podkreśla fakt że sieci handlowe muszą zadbać o każdego indywidualnego konsumenta.

Piramida potrzeb obecnego konsumenta jest zatem bardzo podobna dla konsumentów o niskim jak i wysokim dochodzie (potrzeba wygodnych i przyjemnych zakupów występuje u wszystkich, jakość i użyteczność doceniania jest również przez większość konsumentów, a indywidualne potrzeby, które chcielibyśmy, aby były spersonalizowane ma każdy z nas). Sieci handlowe muszą, zatem zadbać o odpowiednie dopasowanie asortymentu do zmieniających się oczekiwań konsumentów. Przed sieciami handlowymi stoi wyzwanie zapewnienia produktów zaspokajających rosnące wymagania jakościowe konsumentów, zarówno tych o mniejszym portfelu, jak również tych z większymi możliwościami finansowymi.

Autor: Konrad Wacławik, ekspert rynku detalicznego w Nielsen Polska

Podobne artykuły

Prasa handlowa okazała się najważniejszym medium pomagającym podjąć decyzje o zakupach do sklepu. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Nielsena. Badanie z 2017 r. potwierdziło, że 80 proc. sklepów otrzymuje prasę handlową, co jest wysokim osiągnięciem dla branży pism handlowych. 

Majonez to popularny dodatek do potraw, dlatego jest chętnie kupowany prze cały rok, choć największe wzrosty sprzedaży notuje przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Majonez można kupić w ok. 90% sklepów małoformatowych do 300 m2. Klienci takich placówek zwykle mogą wybierać spośród 4 wariantów majonezu, ale w okresie przedświątecznym oferta jest często nieco szersza. 

X