Sun
 piątek, 21 lutego 2020,
Porady prawne

Okulary a koszty uzyskania przychodów


Data: 2014-01-24

Problematyka rozliczenia zakupu okularów w kosztach uzyskania przychodów od lat budzi emocje. Niejednokrotnie bowiem jednym z warunków umożliwiających wykonywanie pracy, a co za tym idzie, osiąganie przychodów, jest posiadanie okularów. W zależności jednak od tego, jakiego rodzaju są to okulary, tego czy miałby z nich korzystać pracownik, czy przedsiębiorca, różna może być podatkowa kwalifikacja poniesionego wydatku. Organy podatkowe od dłuższego już czasu konsekwentnie uznają, że kosztem uzyskania przychodów nie może być wydatek poniesiony na zakup okularów korekcyjnych dla przedsiębiorcy. Korzystnie natomiast organy podatkowe podchodzą do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów typowych okularów ochronnych. Z kolei pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Pracodawca ma jednak prawo określenia limitu, do jakiego dokonuje zwrotu wydatku poniesionego na zakup okularów.Nowości na rynku FMCG
Aktualności
Projekt i wykonanie: a-tech.pl
Copyright by Poradnik Handlowca 2009 (c), wszystkie prawa zastrzeżone!