Sun
 piątek, 21 lutego 2020,
Porady prawne

Łatwiej będzie założyć działalność gospodarczą


Data: 2014-01-10

Resort sprawiedliwości przedstawił kolejną wersję projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz niektórych innych ustaw. Projektodawca zapewnia, że czas oczekiwania na możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej zostanie skrócony o 17 dni. Ministerstwo przewiduje wprowadzenie rozwiązania polegającego na nadawaniu podmiotom wpisanym do KRS identyfikatora NIP i numeru REGON (w oparciu o dane przekazane z bazy KRS do CRP KEP i rejestru GUS) automatycznie - po dokonaniu wpisu do KRS. Nie będzie już konieczne wydanie przez sąd rejestrowy orzeczenia w tym zakresie. Do ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zostanie wprowadzona zasada, zgodnie z którą większość podmiotów podlegających wpisowi do KRS i równocześnie wpisowi do ewidencji podatkowej - zwolniona zostanie z obowiązku odrębnego dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego.

 Nowości na rynku FMCG
Aktualności
Projekt i wykonanie: a-tech.pl
Copyright by Poradnik Handlowca 2009 (c), wszystkie prawa zastrzeżone!