Poradnik Handlowca - - Renata Juszkiewicz nowym prezesem POHiD
Data: 2009-04-09
----------------------- STRONA 1 / 1 -----------------------

8 kwietnia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD), zamykające drugą kadencję Prezesa Francois Colombie (Auchan Polska). Zebrane firmy członkowskie jednogłośnie wybrały Renatę Juszkiewicz, reprezentującą METRO Group (dotychczasowego Wiceprezesa), na stanowisko Prezesa POHiD. Pani Prezes, dziękując za wybór i okazane zaufanie, podkreśliła wagę działań na rzecz modernizacji polskiego rynku detalicznego oraz zadeklarowała otwartość na wszystkie środowiska handlowe jako podstawę funkcjonowania organizacji w otwierającej się kadencji Zarządu. Pełny skład nowych władz statutowych POHiD będzie opublikowany na stronie intrnetowej www.pohid.pl.

 

 

----------------------- KONIEC -----------------------