Sun
 wtorek, 20 sierpnia 2019,
Ludzie

Andrzej Malinowski ponownie prezydentem KPP


Data: 2009-06-08

Zgromadzenie Ogólne Sprawozdawczo - Wyborcze Konfederacji Pracodawców Polskich dokonało wyboru nowych władz. Prezydentem KPP został ponownie Andrzej Malinowski. Zgromadzenie podsumowało także 4-letnią kadencję władz KPP. Na zakończenie posiedzenia przyjęta została uchwała nadzwyczajna, dotycząca problemów i wyzwań stojących przed polskimi władzami i gospodarką w 20. rocznicę wolnych wyborów w Polsce, w której czytamy m.in.: - Na ogromnym dorobku całego społeczeństwa, osiągniętego wielkim kosztem w latach 1989 - 2009, kładzie się cieniem fakt, że rządzący politycy - po 20 latach - nie są w stanie porozumieć się w sprawach najważniejszych dla dobra i wizerunku Polski. W demokratycznym państwie spory polityczne są potrzebne - ożywcze i stymulujące, ale zapiekłość i cynizm, dominujące na naszej scenie politycznej, wciąż przesłaniają cele ważne dla całego państwa i narodu oraz utrudniają ich realizację. Kwestie fundamentalne, wśród których gospodarka zajmuje miejsce poczesne, wymagają dialogu, koncyliacyjności, porozumienia i zgody (...) Dla naszego środowiska najważniejsze jest dążenie do prawdziwej, nie zaś deklaratywnej wolności gospodarczej. Tylko ona jest gwarantem dobrego prawa, szacunku dla pracodawców, autentycznego, partnerskiego dialogu i rozwoju ekonomicznych talentów milionów Polaków. Tylko na fundamentach prawdziwej wolności może istnieć silna i zdeterminowana w działaniu organizacja reprezentująca interesy pracodawców. Walcząca o ich prawa i godność. Służąca przedsiębiorczym Polakom. Sprzeciwiająca się ekonomicznemu populizmowi i bzdurnym pomysłom konserwującym mity i postawy rodem z minionej epoki. Tylko w warunkach wolności możemy być realnym partnerem, nie zaś petentem polityków i związków zawodowych. Wiemy, że tej wolności nikt nam nie da w darze; musimy ją sami codziennie zdobywać. I Konfederacja Pracodawców Polskich, dzień po dniu, będzie tak właśnie czynić.


Galeria
Nowości na rynku FMCG
Aktualności
Projekt i wykonanie: a-tech.pl
Copyright by Poradnik Handlowca 2009 (c), wszystkie prawa zastrzeżone!