Sun
 czwartek, 5 grudnia 2019,
Dystrybucja

"Poradnik Handlowca" jest miesięcznikiem ogólnopolskim (bezpłatnym) wydawanym w nakładzie 70.000 egzemplarzy (wrzesień 2013, dane ZKDP). Posiada wyraźnie określoną grupę dotarcia i trafia bezpośrednio do zdefiniowanej grupy odbiorców - kadry kierowniczej sieci handlowych, kierowników i właścicieli marketów, sklepów i hurtowni branży FMCG. Dystrybucja odbywa się w obiegu zamkniętym bezpośrednio do placówek handlowych branży FMCG na podstawie bazy doręczeń (około 70%), a pozostała ilość egzemplarzy (około 30%) dystrybuowana jest w czterech sieciach FMCG typu cash and carry, obejmujących cały obszar kraju, do detalistów tej branży. Nakład i dystrybucja pisma są monitorowane przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy. Zasady perfekcyjnej dystrybucji "Poradnika Handlowca" zyskały pozytywną opinię z dnia 07.09.2006 jednej z najbardziej uznanych kancelarii prawnych w Europie Środkowo-Wschodniej "SOŁTYSIŃSKI, KAWECKI & SZLĘZAK" (najlepsza kancelaria w Europie Środkowo-Wschodniej wg Leaders' League z dnia 14.06.2012). Opinia ta pozwala nam na zamieszczanie informacji dla celów handlowych, których publikacja i rozpowszechnianie zostały prawnie dopuszczone w świetle ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 

 Nowości na rynku FMCG
Aktualności
Projekt i wykonanie: a-tech.pl
Copyright by Poradnik Handlowca 2009 (c), wszystkie prawa zastrzeżone!