Sun
 czwartek, 5 grudnia 2019,
Dlaczego w dalszym ciągu wybieramy biuro badawcze ACNielsen?

W związku z opublikowaniem przez zleceniodawców (Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. wydawca „Wiadomości Handlowych" i VFP Communications Ltd. Sp. z o.o. wydawca „Handlu") wyników badań dystrybucji i czytelnictwa wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce przeprowadzonych przez GfK Polonia (kwiecień-maj 2013) zdecydowaliśmy się przekazać Państwu poniższe najnowsze zestawienie różnic metodologicznych decydujących o jakości uzyskanych wyników występujących w dwóch projektach:

- badanie TRM zrealizowane przez Nielsen

- badanie zrealizowane przez GfK Polonia

Nazwa badania

NIELSEN - Trade Readership Monitor. Badanie syndykatowe czytelnictwa prasy handlowej*

GfK Polonia - Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce**

Rodzaj badania

Syndykatowe

Nie jest badaniem syndykatowym

Właściciel praw autorskich majątkowych badania

Nielsen Polska  Sp. z o.o. w Warszawie

Właścicielami badania są zleceniodawcy badania: Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. („Wiadomości Handlowe") i VFP Communications Ltd. Spółka z o.o. („Handel")

Sklepy uwzględnione w badaniu

Wywiady zostały przeprowadzone we wszystkich głównych typach sklepów odpowiadających za obroty artykułami FMCG, m.in.: hipermarkety, supermarkety, sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe (małe, średnie, duże), sklepy drogeryjne, sklepy wielobranżowe, sklepy winno-cukiernicze, monopolowe (wg kategoryzacji Nielsen)

Badanie zostało przeprowadzone w sklepach spożywczych następujących formatów: hipermarkety, supermarkety, sklepy małe, średnie i duże

Sklepy NIE uwzględnione w badaniu

Stacje benzynowe, apteki, kioski spożywcze, kioski wielobranżowe (Typy sklepów nie uwzględnione w badaniu odpowiadają za nie więcej niż 6% obrotów w handlu artykułami FMCG)

Spożywcze sklepy specjalistyczne *** (37.047 sklepów: owocowo-warzywne, mięsne, rybne, piekarniczo-ciastkarskie, z napojami alkoholowymi, z kosmetykami i wyrobami toaletowymi - źródło GUS „Rynek wewnętrzny w 2011" stan w dniu 31.12.2011) oraz sklepy dyskontowe

Reprezentatywność wyników badań

Reprezentatywność dla całej branży z uwzględnieniem wszystkich głównych typów sklepów odpowiadających za obroty artykułami FMCG w Polsce

Dobór próby i sposób analizowania wyników (ważenie) zapewnia reprezentatywność danych dla sklepów spożywczych badanych formatów (z wyłączeniem sklepów specjalistycznych i dyskontów)

Baza danych, z której losowana jest próba

Próba sklepów  przygotowana jest w oparciu o dane pochodzące ze spisu sklepów detalicznych, przeprowadzonego corocznie przez firmę Nielsen oraz bazę adresową sklepów Nielsen Polska

Uniwersum sklepów detalicznych: sklepy spożywcze. Źródło: GfK „Liczenie sklepów", dane GUS, badania wtórne

Wielkość próby badawczej

N = 1019 wywiadów

N = 1036 wywiadów

Dobór próby

Wywiady realizowane w podziale na typy sklepów i regiony wg próby (dobór próby metodą Neymana) przygotowanej na bazie sklepów działu panelu handlu detalicznego (RMS) firmy ACNielsen

Próba badawcza jest odzwierciedleniem obrazu rynku FMCG w badanych formatach sklepów

Sposób przeprowadzenia badania

Badanie przeprowadzono za pomocą wywiadów face-to-face realizowanych w podziale na typy sklepów i regiony oraz regiony wiejskie/miejskie z wykorzystaniem winiet i stron tytułowych pism, z uwzględnieniem rotacji

Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariuszowych wywiadów osobistych realizowanych w miejscu pracy respondenta, czyli w sklepie (PAPI, B2B) z okazywaniem okładek wszystkich badanych tytułów

Dopuszczalny błąd statystyczny próby

Błąd statystyczny na poziomie całej próby (1019 sklepów) nie przekracza 2 pp (punktów procentowych)

Błąd statystyczny wynosi 3,2 pp ( punktów procentowych ) przy poziomie penetracji 50%

* Założenia metodologiczne do badania syndykatowego TRM Nielsen listopad 2013

** Założenia metodologiczne do badania dystrybucji i czytelnictwa wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce GfK Polonia kwiecień-maj 2013

*** Sklepy specjalistyczne spożywcze wg aktualnego raportu GUS „Rynek wewnętrzny w 2011r.” stan w dniu 31.12.2011r.: sklepy owocowo-warzywne – 5721, mięsne – 11353, rybne – 1004, piekarniczo-ciastkarskie – 7398, z napojami alkoholowymi 3898, z kosmetykami i wyrobami toaletowymi 7673 (łącznie 37.047 sklepów)

 

Dlaczego w dalszym ciągu wybieramy biuro badawcze Nielsen?

Za wyborem przez nas badań TRM prowadzonych przez firmę Nielsen przemawiają następujące argumenty:

- bogate doświadczenie w badaniach handlu detalicznego - firma Nielsen jest światowym liderem badań marketingowych,

- najczęściej przytaczanymi badaniami rynku kierowanymi do osób na stanowiskach menedżerskich handlu FMCG w materiałach reklamowo-promocyjnych w prasie handlowej są badania wykonane przez firmę Nielsen****,

- dobór próby do badania TRM dokonywany jest z aktualizowanej i kompletnej bazy sklepów będącej własnością firmy Nielsen - tej samej, z której prowadzone są pozostałe badania rynku,

- reprezentatywność dla całej branży z uwzględnieniem wszystkich głównych typów sklepów odpowiadających za obroty artykułami FMCG w Polsce. Badania dystrybucji prasy handlowej GfK pomijają specjalistyczne sklepy spożywcze stanowiące ponad 37 tysięcy sklepów spożywczych w Polsce (dane GUS 31.12.2011r. „Rynek wewnętrzny w 2011r.”) oraz dyskonty.

 

**** Na 100 reklam przytaczających badania instytutów badawczych na reklamach zamieszczonych w „Poradniku Handlowca" w okresie 07/2012 - 07/2013, Nielsen jest cytowany w 78 przypadkach, GfK Polonia 7 razy, Millward Brown SMG/KRC 9 razy, pozostałe  instytuty i biura  badawcze 8 razy.

 

Warto nadmienić, że podobnie jak w roku 2012, gdy badanie dystrybucji prasy handlowej GfK Polonia tak jak TRM Nielsen były badaniami syndykatowymi, BPiR Generalczyk sp. j. wyraziło pismem z dnia 29 marca 2013r. wolę uczestnictwa w spotkaniu z GfK Polonia w celu zapoznania się z metodologią badania, jednak spotkaliśmy się z odmową ze strony biura GfK Polonia!

 

Należy zwrócić uwagę, że w okresie maj 2012 - kwiecień 2013 „Poradnik Handlowca" został wydany na początku każdego miesiąca kalendarzowego (łącznie 12 wydań w roku), każdorazowo w nakładzie kontrolowanym przez ZKDP 70.000 egz., bez łączenia numerów. W analogicznym okresie wydawca „Wiadomości Handlowych" łączył 4 numery pisma (lipiec-sierpień 2012 oraz listopad-grudzień 2012), podobnie jak wydawca „Handlu" (lipiec-sierpień 2012 oraz styczeń-luty 2013).

 

 Nowości na rynku FMCG
Aktualności
Projekt i wykonanie: a-tech.pl
Copyright by Poradnik Handlowca 2009 (c), wszystkie prawa zastrzeżone!