Jesteś tutaj

Ankiety

L.P. Ankieta Data dodania
41 Kiedy Pan/Pani zaczyna przygotowania w swoim sklepie do okresu przedświątecznego przed Bożym Narodzeniem: 2015-10-05
42 Czy w związku z zaczynającym się sezonem jesienno-zimowym zamierza Pan/Pani w swojej placówce handlowej wzmocnić obecność grup produktowych bardziej poszukiwanych przez klientów o tej porze roku? 2015-09-07
43 Czy obserwowane od dłuższego czasu zjawisko deflacji, objawiające się m.in. spadkami cen żywności, spowodowało w Pana/Pani placówce handlowej zmiany związane z wysokością sprzedaży: 2015-08-24
44 Czy w okresie wakacyjnym z uwagi na urlopy personelu rozważa Pan/Pani zatrudnienie w swoim sklepie do lekkich prac pracowników młodocianych: 2015-07-30
45 Jakie Pana/Pani zdaniem czynniki wpływają negatywnie na rentowność placówki handlowej: 2015-06-24
46 Co Pan/Pani planuje w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym: 2015-06-01
47 Czy zbliżający się sezon letni spowoduje w Pana/Pani sklepie widoczną zmianę asortymentu? Na które z niżej wymienionych grup produktowych postawi Pan/Pani w pierwszej kolejności: 2015-05-04
48 W czasach silnej konkurencji dużego znaczenia nabiera przyciągnięcie do sklepu nowych klientów. Który z poniższych czynników według Pana/Pani decyduje o zainteresowaniu konsumentów placówką handlową? 2015-04-07
49 Co najbardziej przeszkadza Panu/Pani w prowadzeniu sklepu: 2015-03-04
50 Jaki jest Pani/Pana zdaniem najlepszy moment na wprowadzenie wielkanocnej oferty świątecznej do sklepu? 2015-02-02

Strony

X