Jesteś tutaj

Spadają ceny wołowiny

Według notowań MRiRW przeciętna cena skupu bydła w Polsce w 3 tygodniu czerwca 2019 r. wyniosła 6,06 zł/kg, co oznaczało spadek o 11,4% rok do roku i o 9,4% w relacji do początku br. Spadek cen dotyczy większości krajów UE, niemniej w Polsce jest on znacznie silniejszy (większy notuje się w Niemczech).

Z danych MRiRW wynika, że łączny eksport mięsa wołowego (świeże i mrożone) z Polski w okresie styczeń-kwiecień 2019 r. zmniejszył się o blisko 13%, do 130 tys. t. Wyraźna obniżka dotyczyła głównie eksportu do Turcji. Po znaczącym wzroście sprzedaży wołowiny z Polski do tego kraju w 1 połowie 2018 r., od listopada 2018 r. Turcja praktycznie wygasiła import z Unii Europejskiej. Jedną z przyczyn mogło być znaczące osłabienie się tureckiej liry jesienią 2018. Polska odpowiadała w 2018 r. za blisko całość dostaw wołowiny z UE do Turcji.

Import mięsa wołowego w Turcji służy jako środek przeciwdziałający nadmiernemu wzrostowi inflacji, dlatego nie ma on charakteru trwałego. Jedynym podmiotem mającym pozwolenie na import wołowiny jest turecka Rada ds. Mięsa i Mleka. Wzrost cen mięsa wołowego w Turcji w 2017 i 2018 przyczynił się do zwiększenia importu z Unii Europejskiej, głównie z Polski. Poziom inflacji w Turcji od 4 kwartału 18 jest bardzo wysoki (choć z tendencją malejącą), niemniej słaba wycena liry może być czynnikiem zmniejszającym prawdopodobieństwo szybkiego wznowienia dostaw, nawet przy wysokich cenach wołowiny w tym kraju. 

Oprócz spadku sprzedaży mięsa wołowego z Polski poza UE zmniejszył się również eksport do UE (w pierwszych 4 miesiącach 2019 o 6,5% w skali roku). Biorąc pod uwagę to, że spadki sprzedaży do krajów Wspólnoty zaczęły się znacznie wcześniej (w 2 połowa 2018 r. sprzedaż zmalała o 11,3% rok do roku), wpływ skandalu z nielegalnym ubojem bydła w Polsce na początku 2019 r. na eksport wołowiny można uznać za stosunkowo niewielki.

Źródło: Agro Nawigator PKO Bank Polski

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS pogłowie świń w grudniu 2018 r. wyniosło 11 mln sztuk (-7,4% rok do roku), co jest jego najsilniejszym spadkiem od 2012 r. Silny spadek pogłowia trzody chlewnej w II połowie 2018 r. był związany ze znaczącym pogorszeniem opłacalności żywca wieprzowego. Trend ten obserwowany jest także wśród innych znaczących unijnych producentów trzody chlewnej (m.in. w Niemczech i we Francji).

Ceny wołowiny osiągnęły rekordowy poziom i nic nie wskazuje, żeby miało dojść do gwałtownego ich spadku. Podobna sytuacja może dotyczyć również wieprzowiny i drobiu. Gwałtowne wzrosty nie grożą, ale jak prognozują specjaliści rynkowi, tanio nie będzie.

X