Jesteś tutaj

Zrównoważony biznes firmy Unilever

Unilever podsumowuje osiem lat realizacji Unilever Sustainable Living Plan. W tym czasie udało się osiągnąć wiele. 13 marek Unilever posiada certyfikaty Cruelty Free, a na każdej herbacie Lipton i Saga widnieje oznaczenie Rainforest Alliance. Kluczowa jest również współpraca z innymi podmiotami, której efektem jest między innymi podpisany 16 kwietnia „Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych”.

Od ośmiu lat Unilever realizuje założenia Unilever Sustainable Living Plan. Działania oparte są na wykorzystywaniu nowych technologii, tworzeniu lepszych modeli biznesowych, a przede wszystkim na transformacji sposobu myślenia o ochronie środowiska. Firma wdraża innowacyjne rozwiązania, które ograniczają problem odpadów z plastiku, zużycia wody, społecznych nierówności i dostępu do żywności.

Unilever jako międzynarodowy producent towarów jest świadomy negatywnego wpływu plastiku na środowisko. W tym celu firma prowadzi szereg badań, dzięki którym wprowadzane są innowacyjne rozwiązania technologiczne i modele biznesowe. Nowa strategia dotycząca opakowań polega na trzech wariantach: stosowania mniej plastiku, używania tworzyw opartych o recykling lub wręcz całkowitej rezygnacji z plastiku w niektórych obszarach.

Ponadto, Unilever zobowiązał się do przejścia na model biznesowy oparty na gospodarce o obiegu zamkniętym. W Indonezji prowadzone są badania nad przełomową technologią wielowarstwowych tworzyw. Celem eksperymentu jest umożliwienie wielokrotnego użycia plastikowych saszetek poprzez ułatwienie procesu ich recyklingu. 

16 kwietnia 2019 r. Unilever podpisał Deklarację powołania Polskiego Paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych. Sygnatariuszami dokumentu są liderzy rynku wprowadzający produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych, firmy związane z łańcuchem wartości opakowań, a także organizacje branżowe i pozarządowe. Celem Paktu jest wypracowanie sposobów na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w polskiej gospodarce. Współpraca będzie opierała się na promocji dobrych praktyk i zachęcaniu innych firm do działania w tym zakresie.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Unilever wraz z Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Innowatorów Społecznych (Ashoka) po raz drugi ogłosił globalny konkurs, w ramach którego wyłonieni zostaną młodzi przedsiębiorcy, pracujący nad projektami realizującymi ideę zrównoważonego rozwoju. Wybrane osoby otrzymają wsparcie merytoryczne oraz finansowe w wysokości ponad 200 000 EUR.

Unilever zlikwiduje swoją siedzibę główną w Londynie. Jedyną centralą prawną zostanie Rotterdam. To niejedyna zmiana, jaka zaszła w koncernie w ostatnim czasie. Firma została podzielona na trzy dywizje.

X