Jesteś tutaj

ZM Silesia z wnioskiem o przejęcie części Rubin Energy

Do UOKiK wpłynął wniosek o koncentrację mającą polegać na nabyciu przez  Zakłady Mięsne Silesia z siedzibą w Katowicach części mienia  Rubin Energy z siedzibą w Warszawie.

Zakłady Mięsne Silesia planują nabycie przedsiębiorstwa należącego do spółki Rubin Energy na podstawie umowy dzierżawy. Zakłady Mięsne Silesia wraz z innymi spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Cedrob prowadzą działalność przede wszystkim na rynkach: produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa drobiowego i wędlin, produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa wieprzowego i wędlin oraz hurtowego obrotu mięsem i wędlinami, a także w zakresie produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich, produkcji piskląt sztucznie lężonych, hodowli trzody chlewnej i uprawy zbóż.

Przedsiębiorstwo należące do Rubin Energy prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie produkcji i sprzedaży wędlin.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Firma Cedrob S.A. zorganizowała spotkanie prasowe połączone z warsztatami kulinarnymi – pod hasłem „Gęsina na Św. Marcina”. Wzięła w nim udział m.in. redakcja „Poradnika Handlowca” i „Poradnika Restauratora”. 

Cedrob otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie Kutnowskich Zakładów Drobiarskich Exdrob oraz Exdrob-Ferma.

X