Jesteś tutaj

Wyniki produkcji rolnej

Główny Urząd Statystyczny opublikował szczegółowe dane dotyczące wyników produkcji rolnej w ubiegłym roku. Najmniej powodów do zadowolenia mają sadownicy oraz producenci truskawek. W przypadku pozostałych upraw zanotowano wzrost zbiorów.

W 2017 r. ogólna powierzchnia zasiewów wyniosła blisko 10,8 mln ha i była większa o ok. 117,0 tys. ha (o 1,1%) od tej z 2016 r. W porównaniu do 2016 r zwiększyła się powierzchnia buraków cukrowych (o 13,9%), zbóż (o 2,7%), ziemniaków (o 6,3%), rzepaku i rzepiku (o 11,1%). Zmniejszeniu uległa natomiast powierzchnia kukurydzy na ziarno (o 5,3%) czy strączkowych jadalnych (o 27,4%),. Wyniki produkcji podstawowych upraw rolnych i ogrodniczych w 2017 r. przedstawiają się następująco:

• zbóż ogółem zebrano ponad 31,9 mln t, tj. o 7,0 % więcej od produkcji z 2016 r.,

• rzepaku i rzepiku zebrano ok. 2,7 mln t, tj. o 21,5% więcej od zbiorów uzyskanych w 2016 r.,

• ziemniaków zebrano ok. 9,2 mln t, tj. o 3,4% więcej od zbiorów uzyskanych w 2016 r.,

• zbiory buraków cukrowych wyniosły ok. 15,7 mln t, tj. o 44,4% więcej od uzyskanych w 2016 r.,

• warzyw gruntowych zebrano ponad 4,6 mln t, tj. o 0,8% więcej od zbiorów uzyskanych w 2016 r.,

• owoców z sadów oraz truskawek zebrano ogółem ok. 3,2 mln t, tj. o 32,2% mniej niż analogiczna produkcja uzyskana w 2016 r.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Sezon 2017 był dla sadownictwa wyjątkowo trudny. Zbiory owoców ogółem były o blisko jedną trzecią niższe od zbiorów uzyskanych w roku poprzednim. Produkcja zebrana z sadów oraz plantacji truskawek oszacowana została łącznie na 3151,1 tys. t (spadek o 32,1% , tj. o 1492,6 tys. t). Przy tym jakość owoców była na ogół słaba – wynika z danych opublikowanych przez GUS. Jak będzie wyglądała sytuacja w tym roku?

Mars w Polsce zajął 6 miejsce na Liście Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2015, wg Instytutu Great Place to Work®. W tym roku po raz pierwszy spółki z grupy Mars, Incorporated w Polsce (Mars Polska, Wrigley Poland, Royal Canin Polska) zostały wspólnie ocenione przez swoich współpracowników. Mars znalazł się na liście jako jedyna firma z branży FMCG i wyróżniony został w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 pracowników.

X

Przeczytaj również