Jesteś tutaj

Więcej wody dla karpia?

W tym miesiącu do sejmu ma trafić poselski projekt ustawy o ochronie zwierząt. Jeden z zapisów ma zmieniać obowiązujące zasady transportu i przetrzymywania żywych ryb. Zaniepokojeni hodowcy przyznają, że zapis w proponowanym brzmieniu oznacza w praktyce zakaz hodowli.

Aktualnie obowiązujące prawo posiada brzmienie informujące, że zakazany jest "transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie". W poselskim projekcie widnieje jego rozszerzona wersja poszerzająca jego brzmienie: zakazuje się "transportu żywych ryb lub ich przetrzymywania bez dostatecznej ilości wody zapewniającej oddychanie, swobodną zmianę pozycji ciała i pełne zanurzenie".

Hodowcy zwracają uwagę, że z proponowanego zapisu zniknęło stwierdzenie „w celu sprzedaży”. Branża zastanawia się, czy zabronione byłoby wyciąganie ryb z wody w czasie hodowli. Jeśli tak, oznaczałyby to w praktyce zakaz hodowli.

Źródło: Rzeczpospolita

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Firma Nestlé ogłosiła wprowadzenie wyższych standardów dobrostanowych dla kur. Firma zobowiązała się, że do 2026 r. wdroży założenia porozumienia o dobrostanie kurczaków hodowanych na mięso International Broiler Ask.

Zgodnie z prognozą USDA (U.S. Department of Agriculture) światowa produkcja nasion i owoców najważniejszych roślin oleistych w sezonie 2018/2019 zwiększy się do 599,6 mln t wobec 574,2 mln t w sezonie 2017/2018 (+4,4%). Jej zwiększenie wynikać będzie przede wszystkim z wyraźnie wyższej produkcji soi (+8,5%).

X

Przeczytaj również