Jesteś tutaj

VIII Światowy Dzień Mleka w Polsce

5 lipca na stadionie miejskim w Wysokiem Mazowieckiem już po raz ósmy odbył się VIII Światowy Dzień Mleka w Polsce czyli Ogólnopolskie Święto Mleka. Impreza ta, której partnerem organizacyjnym była Grupa Mlekovita miała na celu promować mleko i produkty mleczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. A także zwracać uwagę na korzyści dla zdrowia płynące z codziennego spożywania nabiału.

XXI wiek przyniósł istotną zmianę w świadomości konsumenta, ukierunkowaną na szczególną dbałość o zdrowie, a postęp w medycynie spowodował, że średnia długość życia człowieka znacząco rośnie, więc profilaktyka zdrowotna powinna być wyzwaniem dla każdego z nas.

Produkty mleczne, pełniąc bardzo ważną rolę w diecie człowieka, stały się niezbędne do utrzymania dobrego stanu zdrowia, ale także urody i dobrej kondycji.

Polska jest jednym z siedmiu największych producentów mleka w Unii Europejskiej i, jak wynika z prowadzonych badań, Polacy chętnie spożywają produkty mleczne, jednakże ich spożycie w naszym kraju jest nadal znacznie mniejsze niż średnia w Europie. Średnio Polak spożywa około 200 litrów mleka i przetworów mlecznych rocznie, ale jest to prawie dwukrotnie mniej niż inni mieszkańcy Europy, u których średnia wynosi około 350 litrów rocznie. Zadaniem przetwórców mleka jest więc nie tylko wyprodukowanie atrakcyjnego dla konsumenta wyrobu, ale przede wszystkim dotarcie do jego świadomości, jak zdrowe i potrzebne dla organizmu człowieka są produkty mleczne.

To właśnie zwracanie uwagi na korzyści dla zdrowia płynące z codziennego spożywania nabiału ma na celu coroczny Światowy Dzień Mleka w Polsce – Ogólnopolskie Święto Mleka. Ósma edycja tego wydarzenia odbywała się na Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem, a rozpoczęła się występem Miejskiej Orkiestry Dętej z Lubawy. Część oficjalną zainicjował Przewodniczący Rady Ekspertów Mleczarstwa, Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA Dariusz Sapiński symbolicznym toastem szklanką mleka wraz z zaproszonym gośćmi: Wicepremierem i Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim, Prezesem Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny Waldemarem Brosiem, Księdzem Biskupem Łomżyńskim Tadeuszem Bronakowskim, Radcą Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce Yuryem Pilipsonem, Zastępcą Prezesa Agencji Rynku Rolnego Lucjanem Zwolakiem, Doradcą Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Janem Sobieckim, posłem Jackiem Boguckim, Wojewodą Podlaskim Andrzejem Meyerem, Członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego Jerzym Leszczyński i Radną Sejmiku Województwa Podlaskiego Darią Sapińską. Podczas tej części programu wręczono wyróżnienia i pamiątkowe statuetki przyznane przez Radę Ekspertów Mleczarstwa osobom i firmom, dzięki którym nastąpił rozwój dystrybucji produktów mleczarskich na świecie i w Polsce oraz osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiego mleczarstwa i produkcji mleka. Światowy Dzień Mleka w Polsce był też okazją do wręczenia wyróżnień specjalnych przyznanych przez Prezesa Zarządu Grupy MLEKOVITA i Przewodniczącego Rady Ekspertów Mleczarstwa Dariusza Sapińskiego: za partnerską współpracę pierwszego Złotego Dariusa otrzymał Dyrektor w firmie Jeronimo Martins Polska Miguel Coutinho (w imieniu uhonorowanego nagrodę odbierał Wojciech Kozar), Złotą Odznakę MLEKOVITY – Sławomir Bień; jako Ambasador MLEKOVITY na rynkach zagranicznych wyróżniony został zaś Eugeniusz Aleksandravicius, a statuetkę w podziękowaniu za dotychczasową współpracę odebrał Prezes naszego Wydawnictwa Wiesław Generalczyk. W tym dniu za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalami odznaczeni zostali: Marek  Wnorowski (srebrny medal) i Alina  Szymborska (brązowy medal). Ponadto odznakami honorowymi „Zasłużony dla Spółdzielczości Mleczarskich” uhonorowani zostali: Jarosław Stankiewicz, Szczepan Smoleński, Adam Frydrych, Krzysztof Jamiołkowski, Justyna  Święcka, Wanda Bednarek, Agnieszka Żukowska, Katarzyna Gromada, Dariusz Jabłoński, Wiesław Kulesza, Cezary Wiśniewski.

Światowy Dzień Mleka w Polsce – Ogólnopolskie Święto Mleka patronatem honorowym objęli: Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna.

Galeria: 
Kategoria: 

Podobne artykuły

W Polsce coraz więcej mleka trafia do konsumentów przez zorganizowany rynek, co oznacza, że gospodarstwa rolne coraz mniej mleka sprzedają bezpośrednio lub zużywają na własne potrzeby. Główną rolę na tym rynku odgrywają mleczarnie oraz sklepy detaliczne, przez które produkty trafiają do konsumentów. Dziś ok. 70% mleka w Polsce jest dystrybuowane za pośrednictwem sklepów wielkoformatowych.

Z początkiem 2019 r. OSM Piątnica wprowadziła nową, najwyższą klasę skupowanego mleka – klasa „premium” charakteryzuje się pięciokrotnie wyższą normą jakości niż przewidują to wymagania unijne.

X