Jesteś tutaj

Sprzedaż win musujących i spokojnych głównym źródłem wzrostu Grupy AMBRA

Pierwsze półrocze roku obrotowego 2018/2019 było okresem dalszego dynamicznego wzrostu sprzedaży głównych kategorii produktowych Grupy AMBRA. Dzięki dobrym wynikom sezonu świąteczno-noworocznego wzrost przychodów z działalności podstawowej Grupy wyniósł 9,9%.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach najbardziej dynamicznie rosnącymi kategoriami były wina musujące i spokojne oraz alkohole mocne i napoje bezalkoholowe dla dzieci. Wzrost sprzedaży win musujących o 15,3% łącznie na wszystkich rynkach działalności Grupy potwierdził rosnącą popularność tych produktów. Najdynamiczniejszym segmentem w tej kategorii, podobnie jak w pierwszym kwartale bieżącego roku obrotowego, były Czechy i Słowacja, gdzie sukcesy odnosi marka MUCHA SEKT. Bardzo dobre wyniki sprzedaży odnotowała także coraz dynamiczniej rosnąca rumuńska marka win musujących ZAREA.

Sprzedaż win spokojnych zwiększyła się o 8,7% dzięki dalszemu przyspieszeniu wzrostu marki FRESCO, jak również dobrym wynikom sprzedaży win segmentu premium w sklepach sieci Centrum Wina oraz do gastronomii.

Najdynamiczniejszą kategorią sprzedaży Grupy AMBRA były w pierwszym półroczu 2018/2019 alkohole mocne rosnące w tempie 16%, do czego przyczynił się przede wszystkim wzrost udziałów rynkowych marki brandy ZAREA na rynku rumuńskim oraz dalszy wzrost sprzedaży whisky i brandy w Polsce.

W pierwszym półroczu bieżącego roku obrotowego wdrożone zostały podwyżki cen produktów dotkniętych wyższymi kosztami zakupu wina ze słabszych zbiorów w 2017 r., które wpłynęły na spadek marży. Efekt podwyżek cen będzie w pełni widoczny w trzecim i czwartym kwartale roku obrotowego.

Nadal wysokie tempo wzrostu kosztów wynagrodzeń i pozostałych kosztów działalności operacyjnej związanych między innymi z rozwojem sieci sklepów Centrum Wina obniżyło dynamikę wzrostu zysku z działalności operacyjnej, który po oczyszczeniu o skutki zdarzeń jednorazowych w pierwszym kwartale poprzedniego roku obrotowego wyniósł 51,1 mln zł i był wyższy o 2,5 mln zł, czyli o 5,3%. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowany o wpływ zeszłorocznych zdarzeń jednorazowych był na podobnym poziomie jak przed rokiem i wyniósł 31,5 mln zł.

Kategoria: 

Podobne artykuły

W Polsce dynamicznie rośnie sprzedaż cydru. Przed dwoma laty trunek był ledwo widoczny na rynku, w ubiegłym roku sprzedano go blisko 2 mln litrów. W tym roku eksperci spodziewają się nawet trzykrotnie wyższej sprzedaży. Liderem rynku cydru jest Grupa Ambra. Prezes grupy zaznacza, że w ciągu najbliższych kilku lat, w ramach istniejących zasobów produkcyjnych, będzie można wyprodukować nawet 15 mln litrów cydru bez wzrostu inwestycji.

W senacie przygotowano projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Producenci będą musieli umieszczać na etykietach swoich wyrobów informację o szkodliwości picia alkoholu przez kobiety ciężarne oraz matki karmiące.

X