Jesteś tutaj

Nowe wzory banderoli

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra finansów, w sprawie zmian oznaczenia wyrobów akcyzowych. Producenci alkoholu i papierosów będą musieli przygotować się na zmiany, mające wejść w życie od początku 2019 r.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy zakłada wprowadzenie nowych, zmniejszonych wzorów znaków akcyzy w postaci banderol podatkowych i legalizacyjnych na wyroby tytoniowe i susz tytoniowy oraz określenie sposobu nanoszenia tych znaków akcyzy na twarde opakowania jednostkowe papierosów.

Zmiany te związane są z koniecznością dostosowania regulacji dotyczących znaków akcyzy do przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów.

W związku z powyższym istnieje konieczność zmiany wymiarów znaków akcyzy w postaci banderol podatkowych i legalizacyjnych (z 45x22 mm na 32x16 mm) oraz sposobu ich nanoszenia na opakowania jednostkowe papierosów.

Projekt rozporządzenia zakłada również wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2019 r. zmodyfikowanych wzorów znaków akcyzy na wyroby spirytusowe, które będą zawierały kod 2D. W 2015 r. wprowadzono kod 2D na banderolach na wyroby tytoniowe i susz tytoniowy. Jest to zatem kontynuacja procesu.

Kod ten zawierał będzie numer banderoli, zakodowaną informację na temat serii i zakodowany rok wytworzenia banderoli. Wprowadzenie kodu 2D umożliwi łatwiejszą, sprawniejszą weryfikację przez konsumentów legalności produktu oraz autentyczności umieszczonej na nim banderoli, bowiem po zeskanowaniu kodu osoba sprawdzająca otrzyma komplet informacji na temat weryfikowanej banderoli. Jest to zatem nowoczesne rozwiązanie, przyspieszające i poprawiające efektywność sprawdzania autentyczności banderoli.

Dodatkowo, kod 2D podniesie stopień zabezpieczenia banderol przed ich fałszowaniem, nie generując dodatkowych kosztów po stronie podmiotów stosujących znaki akcyzy. Należy również wskazać, że nie ulegnie zmianie wysokość kosztów wytworzenia znaków akcyzy zawierających kod 2D.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Wartość eksportu wyrobów tytoniowych w poprzednim roku wyniosła 11,8 mld zł. Wynika to w dużej mierze z coraz większej liczby fabryk koncernów tytoniowych oraz skutecznej walki z szarą strefą. 

Z raportu opracowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że do państwowej kasy z tytułu akcyzy za wyroby tytoniowe wpłynęło 18,8 mld zł. Ogółem budżet państwa uzyskał z akcyzy w ubiegłym roku 68,8 mln zł. Wpływy z tytoniu ustąpiły tylko akcyzie za paliwo.

X