Jesteś tutaj

IERiGŻ prognozuje wzrost produkcji i eksportu mięsa drobiowego w 2018 r.

Produkcja mięsa drobiowego w 2018 r. wzrośnie o 5%, natomiast eksport o 12% – prognozują analitycy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w raporcie branżowym.

Przewiduje się, że w 2018 r. produkcja mięsa drobiowego w wadze detalicznej będzie o ok. 5% większa niż w roku poprzednim i wyniesie ok. 2950 tys. ton. Sprzedaż zagraniczna zwiększy się prawdopodobnie do 1295 tys. ton, tj. o ok. 12%.

Według prognoz analityków IERiGŻ, szybsze tempo wzrostu eksportu niż produkcji skutkować będzie stabilizacją podaży mięsa drobiowego na zużycie krajowe, gdyż niemal cały przyrost podaży wykorzystany zostanie na pokrycie zwiększonego popytu generowanego przez zagranicznych odbiorców.

Instytut prognozuje, że produkcja mięsa drobiowego w I półroczu 2019 r. wyniesie prawdopodobnie ok. 1510 tys. ton, tzn. wzrośnie o ok. 4% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Sprzedaż zagraniczna ma się z kolei zwiększyć o ok. 8%.

Źródło Biznes PAP

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Eksport polskiego mięsa drobiowego do Chin ma realne szanse wzrostu – wskazuje KUKE na podstawie najnowszych porozumień ze stroną chińską. W związku z podpisanym bilateralnym protokołem dotyczącym eksportu mięsa drobiowego z Polski do Chin, uchylone zostały drzwi do wejścia na rynek z blisko 1,4 mld potencjalnych konsumentów.

W ostatnich kwartałach można zaobserwować rosnące zatory na poszczególnych odcinkach łańcucha dostaw polskiego sektora drobiarskiego, co wynika z wysokiego stopnia wykorzystania jego mocy wytwórczych. W efekcie produkcja drobiu w Polsce rośnie wyraźnie wolniej niż polski eksport, co oddziałuje w kierunku wzrostu cen. Potwierdzają to wyższe ceny uzyskiwane przez polskich eksporterów. W lipcu średnie ceny brojlerów w Polsce wyrażone w euro były bowiem o 26% niższe od średniej unijnej wobec 29% w lipcu ub. r. W efekcie tego cena drobiu w Polsce w kolejnych kwartałach będzie kształtować się w łagodnym trendzie wzrostowym.

X