Jesteś tutaj

Colian z dobrymi wynikami kwartalnymi

Firma Colian zanotowała wzrost wyników w pierwszym kwartale 2018 r. Przychody zwiększyły się o niemal 10 proc. Wpływ na wyniki spółki miało przejęcie irlandzkiego producenta i dystrybutora słodyczy – Lily O'Brien's Holding Limited.

Zysk operacyjny firmy Colian wyniósł 14,68 mln zł. Rok wcześniej było to 10,35 mln zł. Natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły pułap 231,01 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 210,4 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wpływ na wyniki osiągnięte przez spółkę miało przejęcie w grudniu 2017 r. 100% udziałów w firmie Lily O'Brien's Holding Limited. Transakcja opiewała na kwotę 33,82 mln euro. Irlandzka firma zajmuje się produkcją oraz dystrybucją wyrobów czekoladowych oraz deserów klasy premium. Poza rodzimym rynkiem jest też obecna w USA, Wielkiej Brytanii i Australii.

Grupa kapitałowa Colian Holding zanotowała +9,8% wzrost rok do roku skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za I kwartał 2018 r., głównie dzięki przejęciu LOBH w segmencie słodyczy oraz wzrostowi aktywności segmentu logistyki. W tym okresie segment słodyczy zanotował wzrost sprzedaży o +12% r/r (+16,2 mln zł), segment napojów o +4% r/r (+1,2 mln zł), a spadek – segment kulinarny -18,7% r/r (-4,6 mln zł). Wyróżniony w ubiegłym roku segment logistyki zanotował wzrost przychodów o +39,1% r/r (+7,5 mln zł). Nowością Grupie Colian jest segment lodów, których sprzedaż zapoczątkowano w 2018 r. i wyniosła ona 0,2 mln zł w I kwartale br.

Źródło: money.pl

Kategoria: 

Podobne artykuły

Colian Holding skupił 5 mln akcji własnych, uprawniających do 2,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusze Colian Holding 30 lipca br. zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jan Kolański, Prezes Zarządu Grupy Colian, został laureatem tegorocznej nagrody European Candy Kettle Award. To pierwszy Polak doceniony przez prestiżowe stowarzyszenie European Candy Kettle Club za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój rynku słodyczy, wyrobów czekoladowych oraz ciastek. 

X

Przeczytaj również