Jesteś tutaj

Colian chce wycofać się z giełdy

AllumaInvest, Ziołopex, Barbara Kolańska, Jan Kolański, Colian Holding oraz IPOPEMA 21 FIZAN, w związku z przekroczeniem 66% ogólnej liczby głosów w spółce Colian Holding S.A., wezwały do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Colian Holding.

W wyniku wezwania, podmioty nabywające akcje zamierzają łącznie nabyć 41.858.454 akcji, co stanowi 21,71% wszystkich akcji spółki Colian Holding, które uprawniają do wykonywania 41.890.454 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 21,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Po przeprowadzeniu wezwania, podmioty nabywające akcje wraz z pozostałymi wzywającymi zamierzają łącznie osiągnąć 100% akcji spółki, czyli 192.803.769 akcji, co odpowiada 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.

Cena, za którą podmioty nabywające, zobowiązują się nabyć akcje wynosi 3,76 złotych za jedną akcję.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Marka Goplana należąca do portfolio firmy Colian z okazji Świąt proponuje specjalną ofertę słodyczy. Znajdują się w niej pralinki, cukierki i figurki z czekolady. 

Colian został doceniony podczas trzech agrowydarzeń, które w dniach 23 - 25 stycznia odbyły się w stolicy. W ramach uroczystości podsumowujących bogaty dorobek sektora rolno-żywnościowego w okresie 25 lat Wolnej Polski, firma otrzymała statuetkę AgroLauru Wolności w kategorii Przetwórca 25-lecia, medal Smaczna Polska oraz nagrodę HIT Publiczności za najładniejsze stoisko wystawy Smaczna Polska.

X