Jesteś tutaj

Colian chce wycofać się z giełdy

AllumaInvest, Ziołopex, Barbara Kolańska, Jan Kolański, Colian Holding oraz IPOPEMA 21 FIZAN, w związku z przekroczeniem 66% ogólnej liczby głosów w spółce Colian Holding S.A., wezwały do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Colian Holding.

W wyniku wezwania, podmioty nabywające akcje zamierzają łącznie nabyć 41.858.454 akcji, co stanowi 21,71% wszystkich akcji spółki Colian Holding, które uprawniają do wykonywania 41.890.454 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 21,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Po przeprowadzeniu wezwania, podmioty nabywające akcje wraz z pozostałymi wzywającymi zamierzają łącznie osiągnąć 100% akcji spółki, czyli 192.803.769 akcji, co odpowiada 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.

Cena, za którą podmioty nabywające, zobowiązują się nabyć akcje wynosi 3,76 złotych za jedną akcję.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Colian Holding skupił 5 mln akcji własnych, uprawniających do 2,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusze Colian Holding 30 lipca br. zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Na zdjęciu od lewej: Prezes Zarządu Grupy Colian Jan Kolański, Aleksandra Generalczyk i Wiesław Generalczyk reprezentujący „Poradnik Handlowca”.

Jan Kolański, Prezes Zarządu Grupy Colian, został laureatem nagrody European Candy Kettle Award, za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój rynku słodyczy, wyrobów czekoladowych oraz ciastek.

X