Jesteś tutaj

Letnie praktyki w Nestlé – trwa rekrutacja

W Kaliszu, Nowej Wsi Wrocławskiej, Rzeszowie, Kargowej, Strykowie, Warszawie i Nałęczowie – to właśnie w tych miastach Nestlé przez 3 letnie miesiące będzie szkolić studentów i absolwentów. Trwa właśnie proces rekrutacyjny. Kandydaci, którzy zaprezentują się na nim najlepiej, otrzymają propozycję odbycia praktyk. 

Na początku lipca rusza tegoroczna edycja programu Letnich Praktyk w Nestlé. W tym roku do Nestlé Polska, tylko na Business Internship Program, wpłynęło blisko 750 aplikacji młodych osób chętnych do odbycia 3-miesięcznych letnich praktyk w Biurze Głównym i Centrum Dystrybucyjnym w Strykowie. Obecnie trwa proces rekrutacyjny, złożony z 4 etapów.

Podczas spotkań z kandydatami sprawdzamy takie kompetencje jak: umiejętność pracy w zespole, podejmowanie inicjatywy, sprawne komunikowanie, wywieranie wpływu i zdolność do rozwiązywania problemów. Zadania, jakie zlecamy w trakcie procesu rekrutacyjnego, mają charakter gier i zabaw. Dzięki temu kandydaci mogą poczuć się bardziej swobodnie i już na tym etapie nawiązać ze sobą relacje – mówi Katarzyna Bajek-Bartold, Koordynator ds. Rekrutacji & HR Business Partner, Nestlé Polska.

W ramach Inicjatywy „Nestlé needs YOUth” w Polsce zaplanowano początkowo, że do 2016 roku prawie 800 młodych osób znajdzie w firmie zatrudnienie, bądź odbędzie praktykę zawodową. Cel ten został przekroczony o 150% – od początku trwania inicjatywy zatrudniono blisko 1 500 ludzi młodych, a prawie 470 objęto programem praktyk. Firma Nestlé Polska nie poprzestała na tym – zadeklarowała, że do 2020 roku stworzy kolejnych 1300 szans zatrudnienia, propozycji praktyk i staży dla osób do 30 r. życia.

Do zatrudniania ludzi młodych i stwarzania im możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego Nestlé zachęca także swoich partnerów biznesowych w ramach Sojuszu dla Młodych (ang. Alliance for YOUth). 

Kategoria: 

Podobne artykuły

Od maja 2016 roku fabryką słodyczy Nestlé w Kargowej zarządza nowy dyrektor. Funkcję tę objął Robert Gulczyński, który związany jest z firmą od 2012 roku.

Od 9 maja 2016 roku stanowisko dyrektora fabryki karmy dla zwierząt Nestlé Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej objął Jakub Żurowski, który pełnił funkcję dyrektora fabryki słodyczy w Kargowej.

X