Jesteś tutaj

Senat o ograniczeniu sprzedaży alkoholu

Senatorowie wprowadzili poprawki do ustawy ograniczającej sprzedaż alkoholu. Dotyczą one m.in. limitu udzielania przez gminy zezwoleń na jego sprzedaż. Za wprowadzeniem zmian opowiedziało się 62 senatorów, 5 było przeciwnych, reszta wstrzymała się od głosu.

Jedną z poprawek było doprecyzowanie zapisu, dzięki któremu gminy będą mogły regulować liczbę punktów sprzedaży alkoholu, na swoim terenie. Wcześniej miał on dotyczyć sklepów mających w asortymencie tylko produkty zawierające powyżej 4,5 proc alkoholu. Po zmianach senatu, zapisowi temu podlegają obiekty sprzedające wszystkie napoje alkoholowe.

Gminy będą mogły również ustalać maksymalną liczbę takich punktów w obrębie sołectw, dzielnic czy osiedli. Ma to przeciwdziałać nadmiernej koncentracji sklepów monopolowych w centrach miast. Gminy mają mieć też prawo wprowadzać zakaz handlu w godzinach nocnych od 22 do 6.

Kolejna poprawka zakazuje spożycia alkoholu we wszystkich miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, np. ogródków piwnych. Samorządy będą mogły wyznaczać te miejsca.

Ostatnia z poprawek dotyczy imprez masowych. W ich trakcie możliwa będzie sprzedaż alkoholu wyłącznie przez podmioty, które posiadają jednorazowe zezwolenie.

Źródło: Rzeczpospolita

Foto: Shutterstock.com

Kategoria: 

Podobne artykuły

Podczas trwania prac nad ustawą ograniczającą handel w niedziele i święta senatorowie wprowadzili szereg poprawek, które mają doprecyzować wcześniejsze zapisy. 

Wrocławscy urzędnicy przygotowali projekt uchwały ograniczający sprzedaż alkoholu. Władze miasta chcą również ustalić miejsca, w których można spożywać alkohol i grillować. Propozycja nowego prawa trafi do konsultacji.

X