Jesteś tutaj

Rośnie eksport jabłek do Egiptu

Według danych Eurostatu Egipt był największym odbiorcą jabłek z Polski w pierwszych 5 miesiącach sezonu 2018/19. Od lipca do listopada 2018 r. wyeksportowano tam 36 tys. t jabłek, tj. 7,5-krotnie więcej niż przed rokiem. Wzrost sprzedaży polskich jabłek do tego kraju jest wynikiem poprawy konkurencyjności cenowej tych owoców z punktu widzenia egipskich odbiorców.

Wysoki popyt na tym rynku będzie się prawdopodobnie utrzymywał jeszcze w I kwartale 2019 r. Eksport na rynki dalekowschodnie wzrasta szybko, lecz stanowi wciąż niewielki wolumen sprzedaży. W całym sezonie 2018/19 w eksporcie polskich jabłek istotną rolę odegra ponownie Białoruś, w przypadku której sprzedaż nasila się zwykle w drugiej części sezonu. Niemniej, dane z pierwszych 5 miesięcy obecnego sezonu wskazują na wyraźne osłabienie popytu na tym rynku (spadek eksportu o 40% rok do roku). Z jednej strony wynika ono ze wzrostu podaży na rynkach wschodnich (w tym również Rosji), z drugiej strony z utrudnień w eksporcie jabłek z Białorusi do Rosji.

W pewien sposób spadek ten jest równoważony wzrostem sprzedaży jabłek do Kazachstanu. Według danych Eurostatu zwiększył się on o 54%, do 13 tys. t. Biorąc pod uwagę dotychczasową dynamikę eksportu, a także relatywnie słaby poziom sprzedaży w grudniu 2018 r. poziom eksportu w sezonie 2018/19 może nie osiągnąć rekordowego wolumenu, pomimo najwyższych w historii zbiorów. Istnieje ryzyko, że relatywnie większa część zapasów w porównaniu do poprzednich sezonów zostanie przekierowana do sektora przetwórstwa.

Źródło: Agro Nawigator PKO BP

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Sukcesem zakończyły się starania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Ambasady RP w Bangkoku o otwarcie rynku Tajlandii dla polskich jabłek.

W latach 2015-2018 Polska notowała systematyczny wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych. W 2018 r. przyrost ten osiągnął nienotowany dotąd poziom 29,7 mld EUR i był wyższy w ujęciu rocznym o 6,8%.

X