Jesteś tutaj

Przedsiębiorcy redukują koszty

W maju 2019 r. wskaźnik ICI, obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej, nieznacznie wzrósł w stosunku do wartości z ubiegłego miesiąca – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Przedsiębiorstwa przede wszystkim starają się ograniczyć koszty prowadzenia swej działalności. Między innymi redukują poziom zapasów towarów zgromadzonych w magazynach, co pozwala na poprawę relacji przychodów ze sprzedaży towarów do kosztów związanych z ich magazynowaniem. Proces redukcji zapasów obserwujemy od kilku miesięcy.

Pod kontrolą pozostają koszty związane z zatrudnieniem, głównie za sprawą ograniczenia tempa wzrostu wynagrodzeń. Pozwoliło to na poprawę relacji przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży towarów i usług do jednostkowych kosztów pracy.

Mimo tych działań relacja wszystkich przychodów do całokształtu kosztów nadal pogarsza się choć nieco wolniejszym tempem niż w poprzednich miesiącach.

Podobnie jak przed miesiącem, wzrasta oprocentowanie nowo zaciąganych kredytów na cele inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Powoduje to pogorzenie relacji przychodów uzyskiwanych przez firmy ze sprzedaży dóbr i usług do kosztów związanych z zaciąganiem kredytu i ogranicza inwestycje.

Nie zmieniła się natomiast relacja przychodów z pracy do ceny nowo zaciąganych kredytów konsumpcyjnych, choć banki zaostrzają warunki ich uzyskania szczególnie w przypadku kredytów hipotecznych.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Sekretarz stanu Szymon Giżyński spotkał się z prezesem Forum Indyjskich Importerów Żywności (FIFI) Amitem Lohani. Spotkanie zostało poświęcone kwestiom rozwoju eksportu polskiej żywności na rynek indyjski. Wiceminister Giżyński wskazał na czołową pozycję zajmowaną przez Polskę w produkcji wielu kategorii produktów żywnościowych, jak również dążenie do osiągnięcia ich najwyższej jakości, co znajduje uznanie na wymagających rynkach.

Raport KPMG w Polsce pt. „Barometr cyberbezpieczeństwa. W obronie przed cyberatakami” pokazuje, że cyberataki pozostają powszechnym zjawiskiem wśród firm działających w Polsce. Pomimo, że ankietowani przedsiębiorcy odnotowali spadek liczby incydentów bezpieczeństwa w 2018 r., skutki cyberprzestępczości dotknęły większość badanych firm w Polsce (68%).

X