Jesteś tutaj

MŚP częściej korzystają z ubezpieczenia majątku firmy

Podstawowym źródłem finansowania małych i średnich firm pozostają środki własne (94 proc. wskazań). Biorąc jednak pod uwagę tylko zewnętrzne narzędzia, po raz pierwszy w historii badania numerem jeden zostało ubezpieczenie majątku firmy. Na nie wskazało prawie 49 proc. przedsiębiorców biorących udział w najnowszym „Barometrze EFL” na III kwartał. Niewiele mniej firm sięga po leasing (48 proc.), a podium domyka kredyt (42 proc.). Patrząc na branże, firmy transportowe, handlowe i budowlane najchętniej korzystają z leasingu, produkcyjne, HoReCa i usługowe z ubezpieczenia swojego majątku.

Kategoria: 

Podobne artykuły

W III kwartale br. średnie firmy po raz trzeci w tym roku najlepiej w całym sektorze MŚP oceniły swoją sytuację. Wartość „Barometru EFL” dla tej grupy wyniosła 64,8 pkt.

Przedłożony przez Radę Ministrów, 4 stycznia br., projekt rozporządzenia w sprawie udzielenia wsparcia z Funduszu Strefowego dla nowych inwestycji, w sposób zasadniczy zmieniających proces produkcji, uznać należy za bardzo zasadny, przede wszystkim z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw – zaopiniował Business Centre Club.

X