Jesteś tutaj

Advertisement

Komisja Europejska planuje zmianę definicji MŚP

Komisja Europejska dokonuje przeglądu sposobu definiowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (zgodnie z zaleceniem 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.). Celem przeglądu jest dopilnowanie, aby definicja MŚP pozostawała adekwatna do celów oraz aby spełniała swoje zadania w obecnych warunkach gospodarczych. Kwestionariusz pomoże ocenić, w jakim stopniu obecna definicja MŚP jest odpowiednia, a także zbadać możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian do zalecenia, tak aby europejskie małe przedsiębiorstwa mogły nadal otrzymywać specjalne wsparcie w zakresie polityki.

Według KE ustalenie jednej wspólnej definicji tego, co ma być uznawane za „prawdziwe” MŚP, pomoże spełnić główne cele zalecenia, jakimi są: stworzenie równych warunków działania oraz uniknięcie zakłóceń konkurencji między przedsiębiorstwami, zapewnienie równego traktowania wszystkich MŚP oraz poprawa spójności i skuteczności strategii politycznych w obszarze MŚP.

Ankieta jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/9c4cfb80-02ee-449c-8220-07315df8a151?draftid=534d682c-a22e-4152-884d-4cebd647a684&surveylanguage=PL

 

Źródło: KE, MIiR

Zdjęcie: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Komisja Europejska wezwała kraje członkowskie Unii Europejskiej do podjęcia w 2014 roku pilnych działań, które umożliwią odbudowę unijnego przemysłu po okresie recesji. Według KE, konieczna jest modernizacja przemysłu poprzez inwestycje w innowację, efektywność, nowe technologie oraz kwalifikacje pracowników. Niezbędne jest też ułatwienie dostępu do finansowania z wyspecjalizowanych funduszy unijnych oraz uproszczenie prawa.

Firmy MŚP przeznaczają średnio 14,5% przychodów na wdrażanie nowych technologii. Pomimo poważnych barier ograniczających innowacyjność, polskie małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe inwestowały i nadal planują inwestować w rozwój technologiczny.

X