Jesteś tutaj

Komisja Europejska planuje zmianę definicji MŚP

Komisja Europejska dokonuje przeglądu sposobu definiowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (zgodnie z zaleceniem 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.). Celem przeglądu jest dopilnowanie, aby definicja MŚP pozostawała adekwatna do celów oraz aby spełniała swoje zadania w obecnych warunkach gospodarczych. Kwestionariusz pomoże ocenić, w jakim stopniu obecna definicja MŚP jest odpowiednia, a także zbadać możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian do zalecenia, tak aby europejskie małe przedsiębiorstwa mogły nadal otrzymywać specjalne wsparcie w zakresie polityki.

Według KE ustalenie jednej wspólnej definicji tego, co ma być uznawane za „prawdziwe” MŚP, pomoże spełnić główne cele zalecenia, jakimi są: stworzenie równych warunków działania oraz uniknięcie zakłóceń konkurencji między przedsiębiorstwami, zapewnienie równego traktowania wszystkich MŚP oraz poprawa spójności i skuteczności strategii politycznych w obszarze MŚP.

Ankieta jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/9c4cfb80-02ee-449c-8220-07315df8a151?draftid=534d682c-a22e-4152-884d-4cebd647a684&surveylanguage=PL

 

Źródło: KE, MIiR

Zdjęcie: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

W III kwartale br. średnie firmy po raz trzeci w tym roku najlepiej w całym sektorze MŚP oceniły swoją sytuację. Wartość „Barometru EFL” dla tej grupy wyniosła 64,8 pkt.

Rok 2018 obfituje w istotne dla przedsiębiorców zmiany ustawowe. Zalicza się do nich m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia, obniżkę stawki podatku CIT, ograniczenie handlu w niedzielę i Split Payment. Przedstawiciele polskiego sektora MŚP z ostrożnością podchodzą do oceny tego, jak ewolucja przepisów wpłynie na prowadzone przez nich działalności – wynika z 15. fali badania Bibby MSP Index.

X