Jesteś tutaj

Inspektorzy PIP nie chcą pracować w niedziele

Związek Zawodowy Pracowników PIP skierował do Głównego Inspektora Pracy pismo, w którym przedstawiono stanowisko dotyczące pracy w niedziele. Wynika z niego, że kontrole przeprowadzane w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w niedziele naruszają przepisy o czasie pracy inspektorów.

Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie: „Zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, pracownik PIP może być zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy, a w wyjątkowych przypadkach także w nocy oraz w niedziele i święta. Ustęp 4 powołanego przepisu stanowi, że pracownikowi Państwowej Inspekcji Pracy za pracę w niedzielę przysługuje dzień wolny od pracy w najbliższym tygodniu, a za pracę w święto inny dzień wolny. W świetle powyższej regulacji pracownik PIP może być zatrudniony poza godzinami pracy wynikającymi z rozkładu czasu pracy przy wystąpieniu jednej z dwóch przesłanek określonych art. 58 ust. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy tj. „potrzeb urzędu”, a w odniesieniu do pracy w nocy oraz w niedziele i święta w „wyjątkowych przypadkach”.

Kontrole nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów dotyczących czasu pracy należą do głównych i stałych zadań PIP. W tym stanie rzeczy całkowicie bezpodstawnym jest przyjęcie, że kontrola przestrzegania przepisów Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, jest „przypadkiem wyjątkowym”. Wobec powyższego wydawanie, w przedmiotowym zakresie polecenia pracy w niedziele i święta pozbawione jest podstawy prawnej i stanowi naruszenie przepisów o czasie pracy ustawy o PIP. Pozwalamy sobie także zauważyć, że w uzasadnieniu obywatelskiego projektu Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele podniesiono, co następuje: „…przeprowadzone przez NEXTMEN badania dotyczące stresogenności pracy w handlu potwierdzają, że ponad 70% pracowników za działanie utrudniające godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz przyczynę przewlekłego stresu i zmęczenia uznaje pracę w niedziele. (…) U osób pracujących w weekendy częściej występują dolegliwości bólowe, mięśniowo-szkieletowe, bezsenność i problemy psychosomatyczne. Częściej i bardziej dotyka ich wyczerpane emocjonalnie oraz częściej zdarzają im się urazy. (…) Rekompensata pracy w niedziele innym wolnym dniem w tygodniu nie jest rozwiązaniem wystarczającym dla wielu pracowników. Formy spędzania czasu wolnego w niedziele znacząco różnią się od możliwości dostępnych w powszednie, robocze dni, dlatego pracownicy zatrudnieni w niedziele nie mogą skorzystać z udziału w wielu wydarzeniach kulturalnych, społecznych, rozrywkowych, z których korzystają osoby zatrudnione np.: w podstawowym systemie czasu pracy.”

Komisja Krajowa zastanawia się, czy inspektorzy pracy, to jacyś „inni” pracownicy, do których powyższe, negatywne, skutki pracy w niedziele i święta miałyby się nie odnosić? Nie negując potrzeby kontroli przez PIP przestrzegania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele uważamy, że kontrole te winny być prowadzone w ramach rozkładowego czasu pracy inspektorów pracy, np. w trybie rozpatrywania skarg pracowniczych i związkowych w tym zakresie.”

Źródło: Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy

Foto: pixabay.com

Kategoria: 

Podobne artykuły

Państwowa Inspekcja Pracy będzie miała więcej obowiązków po wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele. Zapowiadano wzmożone kontrole związane z przestrzeganiem nowego prawa. Może jednak zabraknąć na nie pieniędzy.

W przeddzień każdego święta państwowego czy kościelnego sieci handlowe w Polsce przeżywają prawdziwe oblężenie. Mogliśmy to zaobserwować chociażby w piątek 10 listopada, kiedy kolejki w supermarketach sięgały kilkudziesięciu metrów, nie wspominając o zatłoczonych parkingach. Mimo tak dużych utrudnień, wizja zamknięcia sklepów nawet na jeden dzień, skutecznie mobilizuje nas do zrobienia zakupów na zapas właśnie w sieciach handlowych.

X