Jesteś tutaj

Co ogranicza rozwój MŚP?

Firmy MŚP przeznaczają średnio 14,5% przychodów na wdrażanie nowych technologii. Pomimo poważnych barier ograniczających innowacyjność, polskie małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe inwestowały i nadal planują inwestować w rozwój technologiczny.

W kwietniu firma Siemens we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii zakończyła badanie „Smart Industry Polska 2018”. Zostało ono przeprowadzone przez Instytut Kantar Millward Brown na grupie firm MŚP.

Firmom z sektora MŚP brakuje czasu na działalność innowacyjną. "Brak czasu" (62%) to druga z największych barier, zaraz po "braku środków finansowych" (64%) hamujących procesy rozwojowe. Niedobory środków finansowych można także powiązać z pogonią za bieżącymi wynikami firmy. Trzecią istotną barierą w rozwoju polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw są problemy z pozyskiwaniem odpowiednio wykształconych kadr (53%).

Do czynników zewnętrznych (otoczenia firmy) hamujących innowacyjność zalicza się biurokrację. Polskich przedsiębiorców istotnie ograniczają także: trudności z pozyskaniem kompetentnych pracowników oraz niewystarczające wsparcie ze strony organów publicznych. Na trudności z uzyskaniem dotacji unijnych skarżą się głównie firmy najmniejsze, tj. zatrudniające do 9 pracowników.

Najbardziej oczekiwanym wsparciem są zachęty podatkowe, zapewnienie ram edukacyjnych powalających na dostosowanie kształcenie przyszłych kadr do potrzeb firm oraz przejrzystość regulacji prawnych.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Po przejściowym wzroście obserwowanym w I poł. br., ceny produktów mlecznych powrócą do trendu spadkowego. Zgodnie z danymi FAO ceny produktów mlecznych w okresie od czerwca do września br. zmniejszyły się o 8%. Spadek odnotował również indeks cen GDT, który we wspomnianym wyżej okresie obniżył się o 12,9%, kształtując się na najniższym poziomie od października 2016 r.

W III kwartale br. średnie firmy po raz trzeci w tym roku najlepiej w całym sektorze MŚP oceniły swoją sytuację. Wartość „Barometru EFL” dla tej grupy wyniosła 64,8 pkt.

X