Jesteś tutaj

Co ogranicza rozwój MŚP?

Firmy MŚP przeznaczają średnio 14,5% przychodów na wdrażanie nowych technologii. Pomimo poważnych barier ograniczających innowacyjność, polskie małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe inwestowały i nadal planują inwestować w rozwój technologiczny.

W kwietniu firma Siemens we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii zakończyła badanie „Smart Industry Polska 2018”. Zostało ono przeprowadzone przez Instytut Kantar Millward Brown na grupie firm MŚP.

Firmom z sektora MŚP brakuje czasu na działalność innowacyjną. "Brak czasu" (62%) to druga z największych barier, zaraz po "braku środków finansowych" (64%) hamujących procesy rozwojowe. Niedobory środków finansowych można także powiązać z pogonią za bieżącymi wynikami firmy. Trzecią istotną barierą w rozwoju polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw są problemy z pozyskiwaniem odpowiednio wykształconych kadr (53%).

Do czynników zewnętrznych (otoczenia firmy) hamujących innowacyjność zalicza się biurokrację. Polskich przedsiębiorców istotnie ograniczają także: trudności z pozyskaniem kompetentnych pracowników oraz niewystarczające wsparcie ze strony organów publicznych. Na trudności z uzyskaniem dotacji unijnych skarżą się głównie firmy najmniejsze, tj. zatrudniające do 9 pracowników.

Najbardziej oczekiwanym wsparciem są zachęty podatkowe, zapewnienie ram edukacyjnych powalających na dostosowanie kształcenie przyszłych kadr do potrzeb firm oraz przejrzystość regulacji prawnych.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Kilkanaście lat temu przez prasę handlową przebiegały hiobowe wieści, że oto „hipermarkety” (jak wówczas pisano) zmiotą z powierzchni ziemi inne sklepy. Głównie te pracujące na małych powierzchniach, a szczególnie te tradycyjne (z ladą, wagą, korpulentną panią w białym fartuchu). I owszem, po części stało się tak; od tamtych czasów z ok. 200 tys. małych sklepów (małych, czyli tych działających – powiedzmy – na powierzchniach poniżej 300 m2) zostało ok. 90 tys., ale… ich sprzedaż podwoiła się i nadal rośnie. Co się stało, czego się nauczyły, gdzie znalazły „galileuszowy” punkt podparcia, by przetrwać i ruszyć swój świat ku innej rzeczywistości…?

Połowa małych przedsiębiorców planuje ubiegać się o finansowanie swojej działalności. Przedsiębiorcy często spotykają się jednak z odmową finansowania, jak wynika z badania „Potrzeby mikroprzedsiębiorstw w zakresie finansowania 2017”, zrealizowanego przez instytut Smartscope.

X