Jesteś tutaj

Zakaz handlu w niedziele a wyniki centrów i sieci handlowych

Retail Institute opublikował wyniki odwiedzalności i obrotów w okresie od 1. stycznia do 14. października 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które nastąpiły po wprowadzeniu regulacji prawnych zakazujących handlu w niedziele. Odwiedzalność w ponad 120 centrach handlowych biorących udział w projekcie Retail Institute, w całym analizowanym okresie, spadła o -3,07 % w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r.

Centra w tym czasie odwiedziło o -9,16 mln klientów mniej niż w tym samym okresie 2017 r., a każdy kolejny miesiąc pogłębia tę stratę o blisko +1,2 mln osób. Największe spadki odnotowały do tej pory centra znajdujące się na obrzeżach miast (-4,3%) oraz mające dominującą rolę operatora spożywczego (-3,8%). Od momentu wejścia w życie zakazu, centra handlowe straciły  ponad -15,7 mln klientów robiących do tej pory zakupy w niedziele, przy czym tylko +7,3 mln klientów zmieniło swoje nawyki zakupowe, wybierając się do galerii miedzy poniedziałkiem a sobotą.

Aby sprawdzić wpływ zakazu handlu w niedziele na wyniki, zespół Retail Institute przeanalizował dane z 2017 i 2018 r. metodą „like for like”, czyli porównał dane z okresów tygodniowych mających tę samą liczbę dni roboczych/handlowych, np. poniedziałek do poniedziałku, wtorek do wtorku, itd. W efekcie można zauważyć, że frekwencja w centrach handlowych od poniedziałku do soboty wzrosła w 2018 r. o + 3,7%. W niedziele handlowe do centrów przychodzi aż o +3,8% więcej klientów niż w te same niedziele 2017 r. Tym samym nadal widać, że -3,07% spadek frekwencji jest ściśle powiązany z wprowadzonym 5 marca br. zakazem handlu.

Szansą na poprawę wyników jest zbliżający się okres Bożego Narodzenia i ogólnopolska akcja wyprzedażowa „Black Friday” – rok temu centra odnotowały w ich czasie 48% wzrost odwiedzalności.

Retail Institute analizuje nie tylko odwiedzalność, ale również obroty i tzw. wskaźnik affordability, zwany również OCR – ten ostatni pokazuje stosunek czynszów i kosztów wspólnych do obrotów. Oba parametry są niezwykle istotne, aby w pełni ocenić zachodzące w branży handlowej zmiany.

Od początku roku obroty sieci handlowych operujących na terenie 120 centrów handlowych wzrosły o + 2,2% rok do roku, przy czym w tym samym czasie, wg NBP, wskaźnik inflacji wynosił +1,8%. 

Największe spadki odnotowują kategorie usługowe tj.: Zdrowie i Uroda (-11,4%), Rozrywka (-11%), Kawiarnie i restauracje (+3,7%), Usługi (-4,9%), które potrzebują silnego motoru jakim jest handel do tego, aby osiągać lepsze wyniki.

Najwyższe obroty nadal odnotowują operatorzy spożywczy oraz specjalistyczne sklepy spożywcze, które osiągnęły +8,4% wzrost rok do roku.

Dalszy spadek bezrobocia, nowe regulacje prawne dotyczące płacy minimalnej, a co z tym związane wysokie koszty pozyskania i utrzymania pracowników, prognozowane ok 40% wzrosty kosztów prądu w 2019 roku powodują, że sieci handlowe coraz częściej szukają rozwiązań w zacieśnieniu współpracy z zarządcami centrów handlowych. Paradoksalnie nie jest to współpraca oparta (wyłącznie) na oczekiwaniu obniżek czynszów, ale przede wszystkim na idei stworzenia pod egidą Retail Institute systemu wymiany informacji i podjęcia wspólnych działaniach (również marketingowych i technologicznych) mających wpływ na utrzymanie pozytywnych wyników sprzedaży, marż i EBITDA.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Analiza wpływu zakazu handlu w niedziele na sprzedaż detaliczną jest istotna z punktu widzenia oceny krótkookresowych perspektyw konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce. Jednakże ze względu na stosunkowo krótki okres obowiązywania regulacji i mnogość czynników wpływających na tempo wzrostu sprzedaży detalicznej, precyzyjny wpływ zakazu handlu był dotychczas bardzo trudny do oszacowania. Obecnie dysponujemy już danymi o sprzedaży za osiem miesięcy po wprowadzeniu zakazu, co pozwala na przeprowadzenie ekonometrycznej analizy zmian legislacyjnych na dynamikę sprzedaży detalicznej – przyznają eksperci Credit Agricole Bank Polska.

Na skutek wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę w 2018 r. sklepy w Polsce będą otwarte łącznie o 39 dni krócej niż w roku ubiegłym. W kolejnym roku Polacy będą mieli jeszcze mniej okazji do odwiedzania sklepów.

X

Przeczytaj również